Certificate of International Merits

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skulle du vilja skaffa dig nya internationella erfarenheter och få ett certifikat utfärdat av Lunds universitet som intygar vad du gjort? Då ska du absolut läsa vidare! För att få ett Certificate of International Merits (CIM) behöver du göra interkulturella aktiviteter och du får chansen att reflektera över vad du har varit med om. Du får syn på dig själv och du lär dig nytt om andra människor och kulturer; en riktigt spännande möjlighet att fördjupa din interkulturella förståelse!

Är CIM något för just mig?

Om du är intresserad av att skaffa dig internationella erfarenheter och att få dem dokumenterade så är det här perfekt för dig. Du uppmuntras att skaffa dig nya internationella kunskaper och erfarenheter, och genom att du får chans att självreflektera under arbetets gång leder det till personlig utveckling. När du är klar får du ett intyg utfärdat av de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Informationen att du erhållit ett CIM läggs även in i Ladok, så när du tar ut din examen vid Lunds universitet står CIM med i det dokument som kallas Diploma supplement (där innehållet i din universitetsexamen specificeras).

Hur går det till?

För att få ett CIM behöver du utföra minst tre internationellt inriktade aktiviteter. Du kan göra någon av dem utomlands eller alla tre på hemmaplan, det väljer du själv. Efter varje aktivitet ska du reflektera över vad du upplevt och vilka erfarenheter du tar med dig in i framtiden. Denna självreflektion redovisar du skriftligt eller muntligt, och den bedöms av någon nära ditt ämne/program. När alla tre aktiviteter är genomförda gör du en slutreflektion kring ditt CIM-arbete och när den har godkänts får du ditt intyg. All information och all vägledning hittar du i en Canvas-kurs som du enkelt anmäler dig till.

Vad är speciellt med CIM vid HT-fakulteterna?

För det första att självreflektionen är en så viktig del av CIM-arbetet. Genom att reflektera löpande under arbetets gång tränas du i att bättre formulera – inför dig själv och inför en blivande arbetsgivare – vilka styrkor och erfarenheter just du har. Vad kan du tillföra till just deras verksamhet?

För det andra medför detta fokus på reflektion att det blir möjligt att inbjuda HT-fakulteternas studenter att även utföra aktiviteter som ligger utanför Lunds universitets verksamhet. HT-fakulteterna har bland annat ett formaliserat samarbete med olika hjälporganisationer inom Lunds kommun och genom att arbeta som volontär under en kortare eller längre tid, och möta människor med en mängd olika bakgrunder, kan studenter tillgodoräkna sig detta arbete som aktiviteter inom CIM.  

Dekan för HT-fakulteterna Johannes Persson

"CIM möjliggör individens utveckling av interkulturell kompetens och förståelse för det som kan uppfattas vara långt borta genom att uppmuntra till kunskap om det som finns nära."

Johannes Persson - Dekan vid HT-fakulteterna

Kontaktuppgifter, HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
073-075 77 16
elena.vinciht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-18