Skyddsombud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skyddsombuden såväl som studentskyddsombuden är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Huvudskyddsombud

  • Huvudskyddsombudet på HT samordnar fakuleteternas samtliga skyddsombud.
  • Huvudskyddsombudet deltar alltid i LSK-kommittén, och går även med i skyddsronder i de fall skyddsombudet inte har möjlighet till det.
  • Huvudskyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av den fackliga organisationen och företräder de anställda på arbetsplatsen.

Skyddsombud

  • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen, enheten eller sektionen gentemot arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet däribland olika sorters av skyddsronder.
  • Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön och väljs av den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-02