Skyddsombud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Skyddsombuden såväl som studentskyddsombuden är genom sin roll och kompetens en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet, men har inget ansvar för arbetsmiljön.

Skyddsombud

  • Skyddsombudet företräder de anställda på institutionen eller avdelningen gentemot arbetsgivaren.
  • Skyddsombudet deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet däribland skyddsronder.
  • Skyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön.
  • Skyddsombudet väljs av den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

Huvudskyddsombud

  • Huvudskyddsombudet på fakulteten eller området samordnar skyddsombuden på institutionerna eller avdelningarna.
  • Huvudskyddsombudet deltar i regel i LSK-kommittén, och går även med i skyddsronder om inte skyddsombudet har möjlighet.
  • Huvudskyddsombudet har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av den fackliga organisationen och företräder de anställda på arbetsplatsen.

Studerandeskyddsombud 

  • Studerandeskyddsombud har samma möjligheter att vara representerade i HMS-kommittéer och gå med på skyddsronder som huvudskyddsombuden.
  • Studerandeskyddsombud har inte ansvar för arbetsmiljön, väljs av studentkåren och företräder studenterna som är medlemmar i kåren.
  • Information om studerandeskyddsombud på Lunds universitets webbplats
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-06-17