lu.se

Kansli HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kansli HT

Cecilia Bergsten, fakultetskoordinator

046–222 72 26

Louice Cardell Hepp, kommunikatör

046–222 32 42

Lena Christensen, utbildningsledare

046–222 48 46

Martin Degrell, fakultetssekreterare

046–222 72 28

Mattias Fall, arbetslivskoordinator

046–222 88 90

Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare

046–222 72 35

Isak Hammar, koordinator

046–222 64 77

Patrik Hekkala, kommunikatör

046–222 41 34

Lisa Hetherington, fakultetssekreterare, skyddsombud

046–222 44 03

Gunnel Holm, kanslichef

046–222 72 20

Inari Johansson, informatör

046–222 64 72

Lena Kandefelt, personalchef

046–222 72 24

Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig

046–222 72 33

Hege Irene Markussen, skyddsombud, utbildningsledare

046–222 77 35

Jesper Olsson, fakultetskoordinator

046–222 83 15

Annika Rehnö, personaladministratör

046–222 34 70

Marina Rochester, fakultetskoordinator

046–222 72 21

Jonas Sundin, ekonomichef, inköpssamordnare

046–222 72 23

Nalini Surender, ekonom

046–222 72 27

Marianne Thormählen, seniorprofessor

Victor Velasco, tekniker

046–222 72 25


Internationella kontoret, HT

Fanni Faegersten, internationell koordinator

046–222 87 73

Lu Yi Nilsson, handläggare

046–222 34 24

Katarina Wingkvist, internationell koordinator

046–222 80 75

Kontaktinformation

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

Postadress: Box 192, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe: 30
E-post: kanslihtkansliht.luse
Telefon:
046-222 72 26

Besöksadress:
LUX (Hus B)
Helgonavägen 3
221 00 Lund