lu.se

Kansli HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kansli HT

Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare

046–222 83 15

Cecilia Bergsten, fakultetskoordinator

046–222 72 26

Louice Cardell Hepp, kommunikatör

046–222 32 42

Lena Christensen, utbildningsledare

046–222 48 46

Martin Degrell, fakultetssekreterare

046–222 72 28

Fanni Faegersten, skyddsombud

Mattias Fall, arbetslivskoordinator

046–222 88 90

Isabella Grujoska, arbetsmiljösamordnare

046–222 72 35

Isak Hammar, koordinator

046–222 64 77

Lisa Hetherington, fakultetssekreterare

046–222 44 03

Gunnel Holm, kanslichef

046–222 72 20

Lena Kandefelt, personalchef

046–222 72 24

Sofia Kvarnbo, fakultetskoordinator, skyddsombud

046–222 72 21

Gisela Lindberg, kommunikationsansvarig

046–222 72 33

Hege Irene Markussen, utbildningsledare

046–222 77 35

Maria Mellin, ekonom

046–222 72 27

Annika Rehnö, personaladministratör

046–222 34 70

Manuela Rossing, studieadministratör

046–222 64 72

Malin Sjöberg, kommunikatör

046–222 41 34

Jonas Sundin, ekonomichef, inköpssamordnare

046–222 72 23

Victor Velasco, tekniker

046–222 72 25


Internationella kontoret, HT

Fanni Faegersten, internationell koordinator

046–222 87 73

Lu Yi Nilsson, handläggare

046–222 34 24

Katarina Wingkvist, internationell koordinator

046–222 80 75