Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Varmt välkommen till årets digitala konferens torsdagen den 18 november mellan 08.30 och 12.00.

Vår målsättning är att dagen ska fungera som en inspirerande fortbildning, med riklig och användbar information, som genom er kan komma våra blivande studenter till nytta.

Tidigare konferenser

Sedan 2009 har HT-fakulteterna arrangerat en motsvarande SYV-konferens. Sedan 2017 genomför HT-fakulteterna konferensen tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontaktinformation

Arbetslivskoordinator 
Mattias Fall
 
046-222 88 90


Kommunikatör 
Louice Cardell Hepp 
046-222 32 42

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-05-27