Arbetsmiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Inom HT-fakulteterna arbetar vi därför på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.
 

Kontaktinformation

Arbetsmiljösamordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Lagar och regler

Hos arbetsmiljöverket finns lagtexter och regler som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Föreskrifter om det systematiska arbetsmiljöarbetet, AFS 2001:1.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om bland annat kränkande särbehandling, AFS 2015:4.

Råd och rekommendationer kring hälsa

Ett hälsosammare liv – råd, tester och övningar

Arbetsmiljöutbildningar

Utbildningar i arbetsmiljö, brandskydd, första hjälpen samt hjärt- och lungräddning hittar du i kompetensportalen.