lu.se

Arbetsmiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Inom HT-fakulteterna arbetar vi därför på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.