Arbetsmiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i Lunds universitets verksamhet och det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Inom HT-fakulteterna arbetar vi därför på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser.
 

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Kontaktinformation

Huvudskyddsombud, HT
Ingegerd Christiansson
046 222 79 60
ingegerd.christianssonhist.luse

Lagar och regler

Hos arbetsmiljöverket finns lagtexter och regler som rör arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket (PDF)

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Föreskrifter om bland annat kränkande särbehandling utfärdade av Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4 (PDF)

Råd och rekommendationer kring hälsa

Ett hälsosammare liv – råd, tester och övningar på Medarbetarwebben

Arbetsmiljöutbildningar

Utbildningar i arbetsmiljö, brandskydd, första hjälpen samt hjärt- och lungräddning hittar du i Kompetensportalen. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-06-07