Inför publicering

Här hittar du checklistor för vad man bör tänka på inför publicering. Vi har tagit fram en för avhandlingspublicering och en för övriga böcker.

Open Access: fri tillgång till vetenskapliga publikationer.

ISSN: (International Standard Serial Number) ett 8-siffrigt nummer som identifierar den skriftserie en publikation ges ut inom.

ISBN: (International Standard Book Number), är ett unikt nummer som identifierar monografiska publikationer.

Print-on-demand: innebär att exemplar av boken trycks först när en beställning görs.

Kontakt

skriftserierht.luse Media-Tryck, Lunds universitets tryckeri:
www.mediatryck.lu.se
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15