Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar

Här samlas information om resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningar på HT-fakulteterna, samt av utvärderingen av Lunds universitets kvalitetssäkringssystem. 

           

Lärosätesgranskning:      

Lunds universitets kvalitetssäkringssystem

2021

Hög kvalitet

 

Grundnivå och avancerad nivå:        

Matematik: Ämneslärarexamen, gymnasieskolan2021Ifrågasatt kvalitet
Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7–92019Hög kvalitet

Svenska: Ämneslärarexamen, gymnasieskolan

2019Hög kvalitet

 

Forskarutbildningsämnen:

Litteraturvetenskap2019Hög kvalitet
Historia2018Hög kvalitet
Religionshistoria med inriktning islamologi2018Hög kvalitet
Konsthistoria och visuella studier2017Hög kvalitet
Religionshistoria2016Hög kvalitet

Mer information om utvärderingarna finns i Högskolekollen

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-01-18