Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärderingar

Här samlas information om resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av utbildningar på HT-fakulteterna, samt av utvärderingen av LU:s kvalitetssäkringssystem. 

Grundnivå och avancerad nivå:                    

Svenska: Ämneslärarexamen, årskurs 7–92019Ifrågasatt kvalitet
Svenska: Ämneslärarexamen, gymnasieskolan2019Ifrågasatt kvalitet

Forskarutbildningsämnen:

Religionshistoria2016Hög kvalitet
Konsthistoria och visuella studier2017Hög kvalitet
Religionshistoria med inriktning islamologi2018Hög kvalitet
Historia2018Hög kvalitet
Litteraturvetenskap2019Hög kvalitet
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-05-27