Forskningsplattformar

Idag utförs en betydande del av den ledande humanistiska och teologiska forskningen i vetenskapliga miljöer vid sidan om traditionella ämnesdisciplinära och organisatoriska indelningar. HT-fakulteterna har därför infört en satsning på forskningsplattformar för att sådana gränsöverskridande forskningsmiljöer ska ges förutsättningar att bygga upp och utveckla långsiktiga interdisciplinära samarbeten.

DigitalHistory @ Lund

Forskningsledare: Sune Bechmann Pedersen, Marie Cronqvist

En plattform som för samman forskare från bl a HT-fakulteternas historiska discipliner – i samarbete med Humanistlaboratoriet och Universitetsbiblioteket – för att främja utvecklingen av nya forskningsprojekt inom området digital history.

Projekthemsida DigitalHistory@Lund

Digital Integration Across Disciplines: Advancing Cultural Heritage Documentation (DIAD)

Forskningsledare: Niclas Burenhult, Nicoló Dell’Unto

Denna plattform kommer att nå nya landvinningar inom området kulturarvsdokumentation, genom ett intrikat samarbete mellan två banbrytande men vitt skilda fält – digital arkeologi och språkdokumentation.

Projekthemsida DIAD

Space Humanities

forskningsledare: David Dunér

Plattformen avser att utgöra en tvärvetenskaplig sammanslutning för forskning kring de humanistiska och sociala frågor som rymdforskningen uppväcker, såsom historiska, filosofiska, etiska, kulturella, konceptuella, politiska, juridiska och ekonomiska.

Language Acquisition, MultilINguAlism, and Teaching (LAMINATE)

Forskningsledare: Jonas Granfeldt, Marianne Gullberg

En plattform som har som mål att sätta Lunds universitet på den globala forskningskartan inom områdena språkinlärning, flerspråkighet samt språkundervisning och -bedömning.

Projekthemsida LAMiNATE

Christianity and Nationalism

Forskningsledare: Jayne Svenungsson

Denna plattform ämnar att utveckla en forskningsmiljö inom det snabbt växande interdisciplinära fält som intresserar sig för kopplingar mellan kristendom och nationalism.

Projekthemsida Christianity and Nationalism

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-08-31