Behörighetskrav

Du behöver uppfylla följande krav för att göra en ansökan och sedan resa iväg under förutsättning att du blir tilldelad en plats.

Grundläggande villkor

 • Vid ansökningstillfället vara aktiv student och registrerad för heltidsstudier vid Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet (LU)
 • Vid avresa ha studerat minst två terminer på heltid vid LU
 • Inneha tillräckliga språkkunskaper för att kunna ta emot undervisning och prestera examination på aktuellt undervisningsspråk

 • Kurserna på värduniversitetet ska motsvara heltidsstudier som är på akademisk nivå och du ska sträva efter att hitta kurser som inte överlappar med det du läst vid LU
 • Studera minimum 3 månader, maximum 12 månader utomlands via Erasmus. Ofrivilligt avbrott innan 3 månader passerat kan beviljas p.g.a. sjukdom eller annan allvarlig orsak. Erasmusstipendium betalas dock inte ut för en studieperiod som är kortare än 3 månader, oavsett orsak
 • Förbinda sig att fylla i en utvärdering. Denna skickas direkt till din mejladress i slutet av din utbytesperiod
 • Skriva en reseberättelse efter att utbytesstudierna avslutats

 • Du kan studera språk utomlands. Om du redan studerat språk vid Lunds universitet eller annat svenskt universitet, och önskar genomföra påbyggande studier i detta språk vid ett partneruniversitet, behöver du i normala fall 60 hp i språket vid utresa (grund- och fortsättningskurs). Det är en nödvändig grund för att kunna ingå i undervisningsgrupper med inhemska studenter. Dina studier bör i normala fall äga rum i det land där språket talas av dess invånare som modersmål
 • Kraven och förutsättningarna för studier i språk som arabiska, japanska, kinesiska, nygrekiska och ryska ser annorlunda ut. Diskutera dina förkunskaper och möjliga kurser vid värduniversitetet med din lärare/studievägledare
 • Om du inte har studerat språk vid Lunds universitet har du möjlighet att studera valfritt språk utomlands som biämne, alltså som ett komplement till de övriga kurser du valt studera. Detta gäller också språk som inte finns företrädda i Lund
 • Språkstudier som medför kursavgifter vid värduniversitetet kan inte tillgodoräknas vid hemkomst, då utbytesstudier måste vara avgiftsfria
 • För att kunna tillgodoräkna språkkurser måste de ge akademiska poäng

OBS!

 • Om du läser ett program är det inte säkert att strukturen i utbildningen tillåter avbrott för utlandsstudier. Du kan i så fall lägga in dem som valfria kurser. Är du osäker ska du alltid kontakta din studievägledare.
 • Studenter som redan har varit på utbytesstudier eller på annat sätt har studerat vid lärosäten i andra länder kan söka, men prioriteras i regel lägre än de som inte tidigare har åkt på utbytesstudier.

Mer information hittar du i Canvas

Vill du veta mer om hur du ska gå tillväga för att göra en ansökan? Anmäl dig då till HT-fakulteternas Canvas-kurs.

 

Tulpaner i full blom

Information om hur man söker hittar du i Canvas-kursen

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-02-22