Stefan Lindgren

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Bli inte överväldigad av ansökningsproceduren och se till att dina värdar har tid för dig. Det är de viktigaste tipsen från Stefan som reser mycket i tjänsten.
 

Hej Stefan, du arbetar vid Humanistlaboratoriet. Vilken roll har du där?
Jag är anställd som forskningsingenjör och försöker hjälpa forskare som vill använda 3d-teknik i sina projekt. Det kan handla om dokumentation, analys eller visualisering i 3d, men oftast är det en blandning av alla olika delar.

Du har rest en del i tjänsten. Du har bland annat genomfört Erasmus+ personalmobiliteter till Pisa och Rom. Berätta mer om dessa båda resor!
Vi har samarbeten med experter runt om i världen, som sysslar med liknande saker som vi gör i Humanistlabbet. Jag blir ofta inblandad i projekt med arkeologer och i Italien har man kommit långt när det gäller att applicera 3d-teknik i arkeologiska sammanhang. Båda dessa resor handlade om att bli insatt i nya tekniker och metoder inom dessa områden. I Pisa besökte jag och min kollega Carolina Larsson CNR-ISTI under en veckas tid. CNR är Italiens nationella forskningsråd, som är organiserade i olika avdelningar och institut. ISTI är Institute of Information Science and Technologies. Där har de bland annat utvecklat öppen programvara som är anpassad för att arbeta med 3d-data och de har en specifik inriktning på kulturarv. De har också utvecklat olika metoder för att dela 3d-modeller direkt online. Att lära oss mer om det var huvudsyftet med vårt besök i Pisa.

I Rom besökte jag och Carolina CNR-ITABC, vars engelska namn är Institute for technologies applied to cultural heritage. Där har de utvecklat många olika intressanta metoder, bland annat något som kallas för Extended Matrix vilket är ett system för att strukturera, lagra och visualisera all data som används för virtuella rekonstruktioner, från arkeologisk utgrävning till visualisering av rekonstruktioner i virtual reality system. Vi var där i en vecka för att lära oss så mycket som möjligt om detta system.

Hur fick du kontakter vid värduniversiteten?
Vi har haft kontakt med de kontaktpersoner som vi använde för att initiera dessa resor, långt innan vi faktiskt genomförde resorna. Vi har träffats i olika projekt eller på konferenser. För vår del var det därför enkelt att komma i kontakt med våra värdar.

Hur var mötet med kollegorna i Pisa och i Rom? Hur fungerade samarbetet?
Eftersom vi kände våra värdar sedan tidigare var mötet med våra kollegor i Pisa och Rom snarare mer som glada återseenden än en initial introduktion. Det var i båda fallen mycket trevligt och givande. Vi fick förstås också lära känna fler andra personer som jobbar på dessa avdelningar och det är kontakter som har varit givande långt efter resorna. Vi blev väl omhändertagna och samarbetena fungerade väldigt bra.

Vad har varit mest givande?
Det mest givande är att se och förstå hur andra jobbar och få en möjlighet att diskutera olika metoder med dem direkt. Det blir en enklare kontakt än att försöka föra diskussioner via mail. De nya kontakterna var kanske det som var mest givande, men bägge resorna gav mycket ny konkret kunskap som har varit användbar långt efter resorna.

Vad var mest utmanande?
Jag har rest ganska mycket i jobbet och att åka till Pisa eller Rom är inte på något vis utmanande, åtminstone inte i jämförelse med andra resor som jag har gjort. Så några riktiga utmaningar kan jag inte påstå att det var.

Fick du ta igen en massa arbete då du kom hem igen?
Ja, jag har även andra uppgifter i Humanistlabbet, så det var en del att ta igen när jag kom tillbaka. Men det hade jag räknat med, det är svårt att undvika med den tjänst jag har.

Var det krångligt att ansöka om och rapportera Erasmusmedlen?
Nej, det var inte speciellt krångligt. Det finns väldigt tydliga instruktioner online och när jag hade frågor fick jag svar på dem snabbt via mail.

Skulle du rekommendera andra kollegor att tillbringa en mobilitetsperiod utomlands?
Jag skulle inte tveka ett ögonblick att rekommendera andra att dra nytta av denna fantastiska möjlighet att resa i väg nånstans och lära sig nya saker.

Har du några tips till dem?
Det första tipset är att inte bli överväldigad av ansökningsproceduren. Första gången man tittar på det kan det kännas lite mycket, men det är inte speciellt krångligt. Det andra tipset är att verkligen försäkra dig om att värduniversitetet har tid för dig. Det gäller att resa på en tid när dina värdar inte är upptagna av en massa andra saker. Värdarna måste förstå att de behöver lägga lite tid på ditt besök. Det är förstås en avvägning. Jag menar inte att de ska behöva hålla dig sysselsatt under varenda minut under ditt besök, men det ska inte heller handla om att bara ge dig en arbetsplats och en nätverksuppkoppling och sen får du klara dig själv.
 

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03