Kursvärderingar och kursutvärderingar

Kursvärderingar bidrar till utbildningen kvalitetsutveckling genom att underlätta för studenterna att ge återkoppling på sin utbildning och ge lärarna underlag för det kontinuerliga kursutvecklingsarbetet. Vid HT-fakulteterna ska kursutvärdering genomföras för varje delkurs, men men de kursvärderingar som ligger till grund för sammanställningen kan genomföras på såväl hel- som delkursnivå. Institutionerna har ansvaret för genomförandet av kursvärderingar och kursutvärderingar.   

HT-fakulteternas tillämpningsföreskrifter för kursvärdering och kursutvärdering