Kursvärderingar och kursutvärderingar

Kursvärderingar och kursutvärderingar är en viktig del av HT-fakulteternas kvalitetsarbete. Genom att delta i kursvärderingar får studenterna möjlighet att lämna synpunkter på och dela med sig av erfarenheter från sin utbildning. Kursvärderingar utgör även underlag för lärarnas kontinuerliga arbete med att utveckla sin undervisning. Resultatet av kursvärderingarna sammanställs och kommenteras i en kursutvärdering som ska distribueras till studenterna som läste kursen såväl som till de studenter som deltar vid följande kurstillfälle. Sammanställningen görs på helkursnivå men de kursvärderingar som ligger till grund för sammanställningen kan genomföras på såväl hel- som delkursnivå. Ansvaret för att utforma och genomföra kursvärderingar och kursutvärderingar vilar på institutionerna.

HT-fakulteternas tillämpnings­före­skrifter för kurs­värdering och kurs­utvärdering (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-01-13