Malin Stråby

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Malin fick hjälp av en lärarkollega att etablera en kontakt i Athen. Hon reste sedan dit och fick möjlighet att jobbskugga personal vid det Svenska institutet.
 

Hej Malin, vid vilken institution arbetar du och vilken roll har du där?
Jag är ekonom på Språk och litteraturcentrum.

Du har varit på personalmobilitet med Erasmusmedel i Athen. När var detta, hur länge var du iväg?
Jag åkte i februari 2020 och var i väg en arbetsvecka, fem dagar inklusive resdagar.

Hur kom du på att du ville testa en jobbskuggning?
Jag hade hört om Erasmus+ och ville åka. Det kunde vara väldigt intressant att se hur andra ekonomer arbetar och hur andra universitet eller institut arbetar.

Hur fick du en kontakt vid värduniversitetet?
Jag fick kontakt med Svenska institutet i Athen genom en av lärarna i nygrekiska.

Hur länge var du i väg? Vad bestod utbytet av, vad fick du uppleva?
Jag var i väg en arbetsvecka, fem dagar inklusive resdagar. Hos Svenska institutet i Athen fick jag träffa både administrativ personal och planerande/forskande personal.

Hur fungerade det med språket?
Språket var inga problem, alla pratade engelska och en del var till och med svenskar.

Hur var mötet med kollegorna i Athen?
Det var intressant att se hur olika vi arbetar. Kollegorna i Athen arbetar på en mycket mer basal nivå. De hade till och med en handkassa där forskare kunde hämta pengar för till exempel taxiresa. Förutom detta gjorde de bokföringen och ekonomisk redovisning till både grekiska och svenska staten, liksom till institutets andra donatorer.

Vad var mest givande?
Det var givande att träffa andra ekonomer och se hur olika vi arbetar. Men det var också intressant att se hur forskarna kan åka och arbeta när de behöver få tid att arbeta intensivt med viss forskning. Jag fick större förståelse för hur forskarna arbetar, vilket också är viktigt för mig i min yrkesroll.

Vad var mest utmanande?
Inget kändes speciellt utmanande. Visserligen är det alltid lite utmanande att resa ensam, men de tog väl hand om mig på Svenska institutet i Athen och även läraren som hjälpte mig iväg var mycket hjälpsam.

Fick du ta igen en massa arbete då du kom hem igen?
Det är viktigt att åka vid en tidpunkt då det inte är alltför många deadlines i det dagliga arbetet. Trots detta finns alltid saker att göra när man kommer hem. Jag underlättade för mig själv genom att göra några enklare uppgifter på plats i Athen när det fanns någon möjlighet.

Skulle du rekommendera detta för andra kollegor?
Jag skulle absolut rekommendera ett utbyte för andra kollegor. Jag berättade om min upplevelse i min arbetsgrupp efter att jag kom hem. Om man inte är bekväm med att åka ensam kan man ju alltid åka tillsammans med någon kollega.

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03