Om något händer

Studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lunds universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för både medarbetare, studenter och besökare.

  Viktigt att tänka på

  • Studera skyltar med utrymningsplaner och orientera dig om var nödutgångar, brandskyddsutrustning och återsamlingsplatser finns.
  • Lämna inte universitetets eller dina personliga tillhörigheter utan uppsikt.
  • Passerkort är personliga och får inte lånas ut. Spärra genast ditt LU-kort om du förlorar det.

  Om det börjar brinna

  Rädda

  Rädda dem som är i omedelbar fara – hjälp varandra!
  Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

  Varna

  Gör personer i din omgivning uppmärksamma på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder. Tänk på att personer med hörselnedsättning eller personer som lyssnar på musik i hörlurar kan ha svårt att uppfatta utrymningslarmet.

  Utrymningslarmet i SOL och LUX består av ringande klockor. På LUX finns det även talat utrymningslarm i Hus C (den nya byggnaden). På LUX ljuder larmet i hela byggnaden redan när en detektor blivit utlöst. Larmet i SOL är uppdelat i sektioner. Larmet kan gå i en byggnad i taget. Det är först när två olika branddetektorer utlöses som larmet ljuder i hela byggnaden.
   
  Hör du larmet ska du utrymma. När larmet går låses dörrarna till alla korridorer. Använd utrymningsvägen för att ta dig ut (det kan innebära att du måste använda nödvredet för att ta dig ut).

  Larma

  Larmet i såväl LUX som SOL går automatiskt till räddningstjänsten.

  Om du ringer SOS Alarm (112) ange adressen
  Helgonavägen 4 för SOL och
  Helgonavägen 3 för LUX.

  När situationen tillåter, informera även universitetsväktaren på 046-222 07 00.

  Släck

  Om du bedömer det möjligt, släck branden! Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

  Utrym

  Utrym byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.
  Återsamlingsplats för LUX: Helgonavägen 2 (öster om Lingvisten)
  Återsamlingsplats för SOL: UB-parken
   
  OBS! Hiss får inte användas vid utrymning!

  Finns det personer som behöver hjälp att utrymma? Hjälp varandra!

  Både på SOL och LUX finns det tillfälliga utrymningsplatser där man kan invänta hjälp. Dessa är markerade på utrymningsplanerna och de finns i trapphusen. De trapphus de gäller har även skyltar med instruktioner. Om du hjälper någon till en sådan plats eller ser att någon befinner sig på en sådan plats, se till att snarast meddela en person i utrymningsorganisationen (som bär gul väst), universitetsväktaren eller räddningstjänstens personal.
   
  Har du information om vad som har hänt i byggnaden, till exempel att det finns personer kvar eller var det brinner, är det viktigt att du meddelar detta till någon i utrymningsorganisationen (som bär gul väst), universitetsväktaren eller direkt till räddningstjänstens personal.
   
  Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Räddningstjänsten kan tysta larmet för att underlätta arbetet.
   
  Gå aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten, universitetsväktaren eller ansvarig i huset har gett klartecken.

  Kontaktinformation

  Brandskyddsansvarig LUX/SOL
  Charlotte Tornbjer
  046-222 64 74, 0706-814169
  charlotte.tornbjerht.luse

  Akut utrymning av tentamenslokal

  Vid brandlarm, akut effektbrist eller andra situationer som innebär att tentamenslokalen måste utrymmas gäller följande:

  Tentamen avbryts och inga tentor får längre lämnas in. Studenter och skrivvakter ska omedelbart lämna lokalen och material som tillhör tentamenstillfället ska lämnas på borden.  

  När klartecken getts för återgång kan alla återvända till lokalen. Du får inte göra ytterligare noteringar på skrivningen. De skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer att rättas och betygssättas medan de som inte lämnats in ogiltigförklaras och tentamen kommer att få göras om vid senare tillfälle. Du kan välja att få din tentamen rättad och betygssatt även om alla frågor inte är besvarade och den inte lämnats in före utrymningen. Detta måste du i så fall meddela skrivvakten omgående, och direkt lämna in din tentamen utan att göra några ändringar eller tillägg i den. 

  Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-08-24