Om något händer

Studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lunds universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för både medarbetare, studenter och besökare.

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en telefon med intern anknytning (0-112).

Universitetets larmtelefon

Telefonnummer: 046 222 07 00

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson. Det kan exempelvis röra sig om iakttagelser, inbrott, stöld, förlorat passerkort, hot eller våld.

I händelse av brand

Här kan du läsa mer om hur du ska agera i händelse av brand.

    Viktigt att tänka på

    • Studera skyltar med utrymningsplaner och orientera dig om var nödutgångar, brandskyddsutrustning och återsamlingsplatser finns.
    • Lämna inte universitetets eller dina personliga tillhörigheter utan uppsikt.
    • Passerkort är personliga och får inte lånas ut. Spärra genast ditt LU-kort om du förlorar det.
    Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-12-01