HR-avdelning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas HR-avdelning stödjer institutionerna i deras personalärenden.

HR-chef

Malin Rehnstam
Övergripande HR-frågor, förhandlingsansvarig i lönerevision.

046–222 48 46
malin.rehnstamkansliht.luse

HR-partner

Sara Tvermoes
Övergripande HR-frågor, arbetsbrister.

046-222 72 24
sara.tvermoeskansliht.luse

 

HR-administratör

Annika Rehnö
Lucatansvarig HT, Varbiärenden, Primula och löneärenden.

046–222 34 70
annika.rehnokansliht.luse

HR-partner

Louise Nilsson
Migrationsärenden HT, Varbiärenden, Primula och löneärenden vid SOL.

046–222 41 89
louise.nilssonsol.luse

Besöksadress

Kansli HT
LUX – HUS B
Helgonavägen 3, Lund

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-19