lu.se

Driftsenhet HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Driftsenhet HT ansvarar för alla gemensamma lokaler (undervisningssalar, grupprum, foajé, personalmatsal och studentpentry) i LUX och SOL-husen. Driftsenheten har också hand om gemensam service i husen, det vill säga receptionen, vaktmästeriet samt schemaläggning och lokalbokning.

Enhetschef, Driftsenhet HT

Charlotte Tornbjer

046–222 64 74

LUX

Ingvar Bolmsten, inköpssamordnare, tekniker

046–222 64 75

Agnes Borg, administrativ samordnare, schemaläggare

046–222 92 42

Susanne Gustafsson, receptionist

046–222 64 70

Anna Kring, ekonom

Martin Lembke, schemaläggare

046–222 95 89

Tania Norell, receptionist, vaktmästare

046–222 64 70
046–222 64 75

Lars Norén, receptionist

046–222 64 70

Victor Velasco, administrativ assistent

SOL-husen

Idir Alouache, vaktmästare

046–222 08 07

Gustav Brissman, receptionist

046–222 32 10

Thierry Gilles, schemaläggare

Therese Herter, receptionist

046–222 32 10

Martina Holmgren, receptionist

Anna Kring, ekonom

046–222 90 50

Adam Nylander, husintendent

046–222 94 82

Kontaktinformation

Enhetschef, Driftsenhet HT
Charlotte Tornbjer
E-post: charlotte.tornbjerht.luse
Telefon: 046-222 64 74, 0706814169
Rum: LUX:B369, SOL:H205B

Postadress: Driftsenhet HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund

Besöksadress: Helgonavägen 3, Lund

Hämtställe: 30