Driftsenhet HT

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Enhetschef, Driftsenhet HT

LUX

SOL-husen

Kontaktinformation

Enhetschef, Driftsenhet HT
Charlotte Tornbjer
E-post: Charlotte.Tornbjerht.luse
Telefon: 046-222 64 74, 0706814169
Rum: LUX:B369, SOL:H205B

Postadress: Driftsenhet HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund

Besöksadress: Helgonavägen 3, Lund

Hämtställe: 30

Husstyrelsen LUX

Kontaktuppgifter, sammanträdestider och protokoll

Husstyrelsen SOL-husen

Kontaktuppgifter, sammanträdestider och protokoll

Sidansvarig: charlotte.tornbjerht.luse | 2021-08-11