Internationella möjligheter för anställda

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lunds universitet är ett av Europas ledande universitet och mycket internationellt orienterat. För anställda innebär detta goda möjlig­­heter till nätverkande och kompetensutveckling. Globala ut­maningar och en omvärld i förändring kräver dock nya arbetssätt. Internationalisering på hemmaplan är ett sådant.
 

Ett internationellt universitet

Lunds universitet driver ett ambitiöst internationaliseringsarbete och hamnade nyligen på plats 61 i världen i Times Higher Educations rankning Most International Universities in the World (2023). Vad innebär detta för anställda vid LU? Både möjligheter och utmaningar, skulle man kunna hävda.
 

Diversitet

Möjligheterna är många och uppenbara, för alla kategorier anställda. LU kan stoltsera med att husera studenter och forskare från över 140 länder och 650 partneruniversitet, och med att universitetet har omfattande forsknings­samarbeten världen över. Detta innebär att forskande och undervisande personal har rika möjligheter till nätverkande och utbyten både i och utanför Lund och att teknisk-administrativ personal är verksamma i en stimulerande och diversifierad miljö. I vissa fall finns det goda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling för anställda inom internationaliserings­området.

Utmaningar saknas dock inte. Forskande och undervisande personal kämpar om medel i en allt hårdare konkurrens, både nationellt och internationellt, och har allt oftare att hantera heterogena undervisningsgrupper med studenter med vitt skilda bakgrunder och erfarenheter. TA-personal, å sin sida, ska ge fortsatt god service åt ett ökande antal internationella studenter och kort- eller långtidsanställda, inte sällan på annat språk än svenska. LU:s ambitioner inom områdena breddad rekrytering och breddat deltagande förstärker dessa utmaningar.

Hållbarhet

Som alla andra universitet och högskolor i Sverige har LU att förhålla sig till de globala målen som formulerats inom ramen för Agenda 2030. Tillsammans med 37 andra svenska lärosäten har LU anslutit sig till Klimatramverket. Alla verksamheter ska bidra till arbetet för inkluderande och hållbara samhällen och sträva efter att främja social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Globala utmaningar kräver integrerad internationalisering

De stora globala utmaningarna ställer krav på en förståelse för vår omvärld. Ett universitet i världsklass bör sträva mot en integrerad internationalisering, som kommer hela verksamheten till del. Det blir därför centralt att alla kategorier anställda erbjuds möjligheter till interkulturell kompetensutveckling. De följande hemsidorna har utformats för att vara behovsanpassade gentemot tre grupper anställda som sinsemellan har olika behov och önskemål vad gäller administrativt stöd kopplat till internationalisering: teknisk-administrativ personal (TA-personal), doktorander och forskare/lärare.  

Såväl verksamheten som den enskilde har mycket att vinna på att det numera talas om två möjliga vägar till interkulturell kompetensutveckling för LU:s anställda:

Internationella möjligheter på hemmaplan

Internationella möjligheter utomlands

 

Ofta citeras Darla K. Deardorff (Duke University, USA) som betonat dessa steg på vägen mot interkulturell kompetens: 

  • Förhållningssätt så som respekt, öppenhet, nyfikenhet som stöttar möjligheten att utveckla kunskap och förmåga.
  • Kunskap så som kulturell självmedvetenhet, kulturspecifik kunskap och förståelse för andra världsuppfattningar.
  • Färdigheter att kunna ta till sig och bearbeta kunskap så som observation, lyssnande, utvärdering, analys, tolkning och relaterande.

Dessa förhållningsätt, kunskaper och färdigheter leder i bästa fall till flexibilitet, anpassningsförmåga, ett etnorelativt perspektiv och empati (interna resultat).

Summan av förhållningssätt, kunskaper och färdigheter liksom de interna resultaten visas genom individens beteende och kommunikation. Detta blir de synliga resultaten av interkulturell kompetens så som det upplevs av andra (externa resultat).

Vad vill Lunds universitet?

Vad säger styrdokumenten?

Juhan står på en gata i en stad, i bakgrunden syns parkerade cyklar och människor som går. Han har en ljus jeansjacka över en vit T-shirt. Fotot är en selfie. Juhan har brunt vågigt kort hår, mörkt skägg och mustasch och blå ögon. Han tittar in i kameran.

Låt dig inspireras av berättelser från andra anställda

Luisa tittar in i kameran, hon har mörkt axellångt hår och bruna ögon. Hon har huvudet på sned och vilar det mot sin vänsterhand. Hon har en grön stickad tröja på sig. Luisa verkar sitta på en bar eller ett café, i bakgrunden står och sitter människor vid en disk.

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
073-075 77 16
elena.vinciht.luse

Internationell handläggare
Lina Södergren
046-222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-04