Forskningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär. Nämnden har i uppdrag att bereda fördelningen av den särskilda forskningsresursen och av postdoktorala resurser inför fakultetsstyrelsens beslut. Nämnden bereder också den långsiktiga policyn när det gäller fördelningen av forskningens basresurser.

Forskningsnämndens handlingsplan (rev 220207) (PDF)

Ledamöter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i forskningsnämnden
Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårterminen 2024

  • 13 februari kl 9.15-12
  • 5 mars kl 9.15-12
  • 9 april kl 9.15-12
  • 7 maj kl 9.15-12
  • 11 juni kl 9.15-12

Höstterminen 2024

  • 10 september kl. 9.15-12
  • 3-4 oktober (internat)
  • 12 november kl 9.15-12
  • 10 december kl 8.15-12
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-17