Forskningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär. Nämnden har i uppdrag att bereda fördelningen av den särskilda forskningsresursen och av postdoktorala resurser inför fakultetsstyrelsens beslut. Nämnden bereder också den långsiktiga policyn när det gäller fördelningen av forskningens basresurser.

Forskningsnämndens handlingsplan (rev 220207) (PDF)

Ledamöter

Sekreterare

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-06-20