Samverkan med Humanistiska och teologiska fakulteterna

Samverkan med samhället är en av universitetets uppgifter och brukar kallas den tredje uppgiften. Tanken är att det som kommer ur universitetets två första uppgifter, utbildning och forskning, ska komma samhället till del. På den här sidan hittar du information om de samverkansaktiviteter som finns vid HT-fakulteterna.

 

Humanist- och teologdagarna

Ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla.

Studentkåren

Har du frågor om din utbildning, din studiemiljö eller karriärmöjligheter? Kontakta studentkåren.

Vill du samarbeta eller har du frågor?

Här hittar du alla kontaktuppgifter vid HT-fakulteterna

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-28