Samverkansaktiviteter på Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vi samverkar på olika sätt med det omgivande samhället. Det kan till exempel handla om ömsesidiga kunskapsutbyten med företag eller skolor, om att informera om vår forskning genom föreläsningar på bibliotek eller om att nyttiggöra forskningsresultat genom innovationer. På den här sidan kan du läsa om några av våra samverkansaktiviteter.

Humanist- och teologdagarna

Ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla.

Studentkåren

Har du frågor om din utbildning, din studiemiljö eller karriärmöjligheter? Kontakta studentkåren.

Vill du samarbeta eller har du frågor?

Här hittar du alla kontaktuppgifter vid HT-fakulteterna

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-08-22