Innovationer

Innovationer sprungna ur humanistisk och teologisk forskning bygger ofta på idéer som möter samhällsbehov - koncept, arbetssätt, metoder, tjänster och processer som löser problem på olika nivåer och områden i samhället. Innovationer som förbättrar och bidrar till ett hållbarare liv för många människor i deras vardag och bidrar till exempelvis lärande, demokrati och mänskliga rättigheter.

Den magiska trädgården är ett lek- och lärspel i matematik för förskolebarn som ger barnen de matematiska begreppsliga grunderna som är förutsättningen för att vara redo för grundskolans matematik.

Läs vidare om vilka problem Agneta Gulz och hennes forskargrupp vill lösa med spelet och vad som utmärker det.

Agneta Gulz

Den magiska trädgården tar sig an följande problem

 • Att kring 25% av förskolebarnen saknar de begreppsliga grunderna i matematik för att vara redo för grundskolans matematik.
 • Att barn från resurssvaga familjer eller barn med stora språkutmaningar oftare har svårt att hänga med i grundskolans matematik.
 • Att vissa barn tidigt förlorar tron på att de kan bli bra på matematik.

Lek- och lärspelet Den magiska trädgården utmärks av

att det bygger på forskningsbaserad kunskap och mångårig erfarenhet om inlärning; att spelets pedagogik lära-genom-att-lära-ut också ger barn med olika inlärningsutmaningar betydligt bättre förutsättningar för att vara redo för grundskolans matematik; samt att ett omfattande resurspaket för förskolepedagoger är kopplat till lärspelet.

Innovationsstödet från HT-fakulteterna och LU Innovation har använts till

Två personer har kunnat förbereda och lära sig förstå hur man skulle kunna skala upp och distribuera den här typen av lösning ytterligare, avseende både juridiska och ekonomiska aspekter. De har också kunnat utreda vissa tekniska aspekter kring uppskalning samt möjligheter för mer professionell röstinspelning.

Läs en intervju med Agneta Gulz om Den magiska trädgården

MITA (Mother Tongue Interaction and Training Application) är en stängd digital plattform där italiensk-svenska barn mellan 7–14 år kan träffas och spela Minecraft och på det sättet träna italienska och lära sig om den italienska kulturen på ett lekfullt sätt.
Utvecklandet av plattformen leds av Petra Bernardini, lektor i italienska och är ett samarbete med företaget Hemkodat och LU Innovation.

Petra Bernardini

MITA löser följande problem

 • Att flerspråkiga barn ofta inte lär sig sitt modersmål bra om det är ett minoritetsspråk i landet där de bor.
  • Barnen har för få tillfällen då de kan tala språket för att lära sig det bra.
  • Barnen har svårt att identifiera sig med minoritetsspråket eftersom de ofta inte har jämnåriga att prata språket med, vilket sänker motivationen att lära sig det.


Den digitala plattformen MITA utmärker sig
genom sin forskningsbaserade pedagogik som bygger på lek och att inlärningen av det italienska språket sker i spelet Minecraft lett av en didaktiskt kunnig moderator. Spelet motiverar barnen att lära sig språket, dels för att de vill komma vidare i spelet, dels genom de naturliga konversationer som uppstår barnen emellan både inom och utanför spelet.


Detta har de 100 000 kr från HT-fakulteterna och LU innovation använts till:
Företaget Hemkodat för att bygga servern MITA (Discord/Minecraft) och serva den under aktiviteterna.
En forskningsassistent som gjort uppdrag och leder spelet.
Timmar för projektledning.

Läs en intervju med Petra Bernardini om MITA

Till hemsidan för projektet MITA

Hekima är en social medieplattform där fattiga i utvecklingsländer kan göra sin röst hörd och öka sitt inflytande på de hjälpinsatser som sker i deras land. Hekima fokuserar på Kenya. På plattformen kan lokalbefolkningen via etnografiska filmer och poddar visa och berätta om sitt samhälle och land för beslutsfattarna på de stora hjälporganisationerna så att de ska förstå vilken hjälp som verkligen behövs.

Projektet HEKIMA som leds av Billy Jones är ett samarbete mellan etnografiska forskare, lokalbefolkningen och filmskapare för att kunna koppla ihop gräsrotsorganisationerna och boskapsskötande samhällen med de stora hjälporganisationerna, som exempelvis SIDA.

Porträttbild av Billy Jones

Hekima möter följande samhällsproblem

 • att satsningar som görs i utvecklingsländer ofta fallerar på grund av bristande kunskap och förståelse för kulturen i landet.
 • att de marginaliserade i utvecklingsländer själva inte kan göra sin röst hörd i beslutandet av hjälpinsatser.
 • att beslutandet idag sker top-down när det behövs ett demokratiskt bottom-upbeslutande.


Innovationen HEKIMA utmärks av
att den fokuserar på att de fattiga i utvecklingsländer själva ska kunna bestämma vad de behöver för hjälp genom att förmedla sin kunskap om sin lokala kultur och situation till beslutsfattarna i hjälporganisationerna. På det sättet blir HEKIMA också ett led i avkoloniseringen av länderna.; att de kan filma, göra intervjuer och kommunicera med endast en mobiltelefon, vilket är det verktyg de har tillgång till.
 

Pengarna från HT-fakulteterna och LU Innovation har använts till:

Resor till Kenya – Billy Jones och filmaren har åkt  till Kenya i två veckor 2021 för att träna lokalbefolkningen att kunna filma och göra intervjuer själva.
 
En prototyp –  att ta fram fem videor, en podd, flera korta artiklar och för att bygga en plattformsprototyp som visar hur konceptet fungerar.
 
Löner – löner under sex månader för två projektmedlemmar i Kenya.

Läs en intervju med Billy Jones där han berättar mer om Hekima.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-06-09