Lokala skyddskommittén

HT:s lokala skyddskommitté

Fakulteternas lokala skyddskommitté utgör fakulteternas samverkansorgan för arbetsmiljöfrågor. Kommittén är ett beredande och rådgivande organ på fakultetsnivå som stödjer fakultetsledningen i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den lokala skyddskommittén bygger på fakultetsstyrelsens AU med komplettering som beslutande ledamöter tre fackliga representanter, inklusive fakulteternas huvudskyddsombud, en prefekt, ett studerandeskyddsombud samt vice ordförande med studiesocialt ansvar från HTS. Fakultetsdekanen är ordförande och tjänstepersonfunktionen sköts som för AU.

Utöver ledamöterna kallas också regelmässigt arbetsmiljösamordnaren, en representant för Företagshälsovården samt föreståndaren för Driftsenhet HT.

Kontaktinformation

 

Sekreterare i den lokala skyddskommittén

Anna Alsmark
046-222 72 26
anna.alsmarkkansliht.luse

 

Sammanträdestider

Vårterminen 2024

  • 14 feb (flyttades till 6 mars)
  • 15 maj

Lokala skyddskommitténs årsplanering

För att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet på fakulteterna och för att tydliggöra kommitténs arbete och frågor så har fakulteterna fastställt en årsplanering för kommittén. Fakulteternas årsplanering för kommittén överensstämmer med den centrala skyddskommitténs årsplanering.

LSK årsplanering (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-25