Digital humaniora

Ett tvärvetenskapligt forum inom de humanistiska och teologiska fakulteterna förenar många forskares växande intresse och engagemang för Digital humanities – den mer övergripande forskningsnoden Digitala kulturer. Utöver detta finns forskningsinfrastrukturen Humanistlaboratoriet.

Digitala kulturer

Forskningsnoden Digitala kulturer ingår i Institutionen för kulturvetenskaper där man även driver ett kandidatprogram i Digitala kulturer. Forskningsnoden utforskar kulturella perspektiv på samhällets digitala utveckling. Den tar sin utgångspunkt i den bredd och det djup som kombinationen av en rad humanistiska ämnen erbjuder för att undersöka det digitala. Olika forskningsprojekt, program och initiativ baserade på olika metoder och med inriktning på såväl samtida som historiska företeelser samlas. Noden fungerar som en katalysator för att främja samarbeten och forskningsprojekt genom diskussion, seminarier, och workshops. Flera pågående projekt med anknytning till noden involverar flera institutioner och externa forskare.

Humanistlaboratoriet

Humanistlaboratoriet utgör en forskningsinfrastruktur med tvärvetenskaplig inriktning för forskare, lärare och studenter vid hela området.

Läs mer om Humanistlaboratoriet
 

Kontaktinformation

Forskningsnoden 
Digitala kulturer

Robert Willim
Universitetslektor, docent
046–222 75 65
robert.willim@kultur.lu.se

Jessica Enevold
Universitetslektor
046–222 04 19
jessica.enevold@kultur.lu.se

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-21