Ansökningsperioder

  • Vårterminen: 5 februari – 5 mars
    Du kan söka de flesta av våra europeiska partners under denna period
  • Höstterminen: 5 september – 5 oktober
    Du kan söka de flesta av våra utomeuropeiska partners under denna period samt LU:s nordiska partneruniversitet
  • Höstterminen: 15 oktober – 1 november
    Du kan söka utbytesstudier vid ett av nio campus vid University of California. Tänk på att du måste studera ett akademiskt år om du blir nominerad till ett sådant utbyte.

Vilka universitet som du kan söka under en viss ansökningsperiod brukar publiceras en vecka innan ansökan öppnas.

Vill du veta mer om olika partner-universitet?

Är du behörig att söka?

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-09-07