lu.se

Kansli HT

Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna områdets institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem.

Kansliet ägnar särskild uppmärksamhet åt HT-fakulteternas övergripande frågor, särskilt policy och budgetfrågor, samt åt förverkligandet av de långsiktiga utvecklingsplanerna.