lu.se

Jobba hos oss

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lediga anställningar vid de Humanistiska och teologiska fakulteterna utannonseras och söks online via universitetets sökandeportal.

Doktorandutlysningar

Huvuddelen av våra doktorandanställningar utlyses den 1 februari varje år. Kompletterande utlysning kan ske den 15 september.

Prenumerera på lediga anställningar

I sökandeportalen kan du prenumerera på lediga anställningar vid HT-fakulteterna. Information hur ansökningarna ska vara utformade framgår av utlysningstexten eller finns länkad i texten.