Rese- och forskningsbidrag

Fakulteternas rese- och forskningsbidrag utlyses en gång per termin, vanligtvis i januari respektive september. Ansökning sker via Medarbetarwebbens stipendieportal. Ansökningarna hanteras därefter av en särskild stipendienämnd, som består av prodekanus för forskning vid HT, en ansvarig tjänsteman samt en doktorandrepresentant från HT:s forskningsnämnd. Beslut fattas av prodekanus i enlighet med fakultetsstyrelsens delegationsbeslut.

Ansök om rese- och forskningsbidrag

Ansökan sker genom Medarbetarwebbens ansökningssystem för stipendier

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-22