Rådet för högskolepedagogisk meritering

Rådet för högskolepedagogisk meritering (RåHM) bereder bedömningsprocessen för ansökningar till HT-fakulteternas pedagogiska meriteringsmodell och lämnar förslag till beslut till fakultetsstyrelsen.

Rådet består av fem ledamöter – fyra lärare och en student. Rådet jobbar också tillsammans med en pedagogisk konsult som deltar i beredningen av bedömningsprocessen.

Ledamöter


Pedagogisk konsult


Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i rådet för högskolepedagogisk meritering

Sofia Kvarnbo
sofia.kvarnbokansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-10