Internationalisering för anställda – vad vill Lunds universitet?

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Internationalisering är ett högt prioriterat område vid Lunds universitet. Vilka strategiska formuleringar och styrdokument har universitetet tagit fram för att främja internationalisering – på ett hållbart sätt?

Ett prioriterat område

I Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026 är internationalisering ett av sex prioriterade områden. Det står att:

  • det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet
  • det ska finnas goda möjligheter till internationell rörlighet för studenter och medarbetare
  • universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare
  • universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.

Det europeiska nätverket LERU och det mer globala U21 (Universitas 21) är bara två av de många internationella samarbeten som kan och bör drivas, nyttjas och utvecklas av samtliga anställda vid LU.

I LU:s plattform för strategiarbete 2023–2024 betonas internationalisering på hemmaplan, hållbart resande och hållbar mobilitet.

LU:s anställda ska vara aktiva på en internationell arena i form av forsknings­samarbeten, konferenser och lärar- och personalutbyten. I första hand ska den anställde undersöka möjligheten till resfria möten och beakta de virtuella möjligheter som finns. När LU:s anställda väl reser ska det ske på ett så ekologiskt hållbart sätt som möjligt.

LU:s Hållbarhetsplan 2020–2026 formulerar mål och konkreta aktiviteter som relaterar till anställdas resande (främst sidan 23).

HT-fakulteternas handlingsplan för hållbar utveckling 2023–2024 nämner flera möjliga vägar framåt, och betonar hållbar internationalisering.

Läs mer om hållbart resande för anställda på Hållbarhetsforums hemsidor.

Under rubriken Resa i tjänsten förtydligas riktlinjerna:

  • Steg 1 – Överväg resfria alternativ
  • Steg 2 – Chefs godkännande
  • Steg 3 – Tänk miljö, säkerhet och kostnad

Lund universitet vill fortsätta utvecklas som ett internationellt ledande universitet och har därför implementerat arbetssättet Global Dynamic Engagement Framework (GDE-F). Syftet är dels att synliggöra helheten av LU:s internationella engagemang, dels att hitta nya vägar som kan stärka LU:s position i olika regioner i världen.

Det talas också om ett globalt hållbart engagemang, där minimering av resande med färdmedel drivna av fossila bränslen betonas, jämte internationalisering på hemmaplan.

Att erbjuda interkulturell kompetensutveckling – såväl utomlands som på hemmaplan – innebär ett mycket mer inkluderande arbetssätt och ligger i linje med LU:s ansträngningar att skapa en hållbar och attraktiv arbetsmiljö för sina anställda. Läs mer om detta arbete såsom det presenteras i projektet Framtidens arbetsplats.
 

Handlingsplan för internationalisering vid LU

Under perioden 2019–2021 tog Lunds universitet fram en handlingsplan för internationalisering. Ett av de fyra övergripande målen var: ”Anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell kompetens”. Ett antal delmålsprojekt diskuterade internationella möjligheter för anställda, och kom med en rad intressanta förslag.

Internationalisering för anställda – två delmålsprojekt

Omvärldsbevakning

Lunds universitets Omvärldsbevakning ger intressant vägledning gällande universitetets roll i en föränderlig värld.

Handlingsplanen för internationalisering 2019–2021 och dess delmål

Agenda 2030

Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03