Uppdragsutbildning

Fortbildning för yrkesverksamma

Liksom andra fakulteter vid Lunds universitet ger Humanistiska och teologiska fakulteterna regelbundet utbildningar på uppdrag av olika organisationer åt yrkesverksamma.

En stor och återkommande uppdragsgivare är Skolverket, där humanistiska fakulteten gett och ger uppdragsutbildningar inom bland annat svenska som andraspråk. Andra återkommande uppdragsgivare är Region Skåne, som beställt utbildningar inom exempelvis avancerad sjukvårdssvenska, och Svenska kyrkan som sedan flera år kompetensutvecklar sina blivande kyrkoherdar genom Teologiska fakulteten i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakulteten.
 

För dig som arbetsgivare 

Är du arbetsgivare och vill erbjuda dina anställda kompetensutveckling genom oss på HT-fakulteterna eller någon annan av fakulteterna vid Lunds universitet? I samarbete med avdelningen för uppdragsutbildning skräddarsyr vi personalutbildningar efter dina unika behov. Tvärvetenskapliga eller ämnesspecifika, dina behov avgör! Välkommen att läsa mer om hur vi arbetar.

Kompetensutveckla din personal genom uppdragsutbildning.
 

För dig som vill gå en uppdragsutbildning

Är du intresserad av att själv delta i en uppdragsutbildning? Det finns en särskild kurskatalog för uppdragsutbildningar vid Lunds universitet. Den och annan praktisk information hittar du nedan.

Kompetensutveckling genom uppdragsutbildning

 

Praktiskt kring uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning skiljer sig på några punkter från ordinarie utbildning vid högskolor och universitet. Här hittar du information om behörighetskrav, akademiska poäng, vem som får köpa och delta med mera.

Uppdragsutbildning som utbildningsform

HT-fakulteternas riktlinjer för uppdragsutbildning

 

Är du lärare och vill veta mer om vilka kurser vi ger inom Lärarlyftet? 

Humanistiska fakulteten har sedan många år tillbaka erbjudit kurser inom Lärarlyftet, som är en fortbildningssatsning för anställda lärare som undervisar i ämnen där de saknar behörighet. För finansieringen står Skolverket.

Om Lärarlyftet vid Lunds universitet

 

Nya perspektiv på vård genom kursen Konst, kultur och hälsa

Se filmen där Ellen Winberg, överläkare inom palliativ vård, delar med sig av sina erfarenheter från uppdragsutbildningen som arrangeras av Institutionen för Kulturvetenskaper i samarbete med Primärvården i Region Skåne. 

Kontakt

Alexandra Hertz
Affärs­utvecklare på av­delningen för uppdrags­utbildning
Telefon: +46 (0)462220139
E-post:
Alexandra.hertzeducation.luse 

Lisa Hetherington
Kvalitets­samordnare, Kansli HT
E-post:
lisa.hetheringtonkansliht.luse

Hadi Peyman, sjuksköterska från Iran med flera års erfarenhet inom kemoterapi och intensivvård för patienter med livshotande tillstånd, är en av dem som gått kursen i sjukvårdssvenska och nu klarat Kunskapsprovet.

Personalbrist ledde till ny utbildning i sjukvårdssvenska

Barbara Tomasic, arbetsterapeut

Barbara Tomasic, arbetsterapeut

"Jag känner mig stärkt språkligt och har lärt känna svensk sjukvård bättre"

Kursdeltagare Michael Goldberg

Kursdeltagare Michael Goldberg berättar

Möt Michael Goldberg som gick en internationell uppdragsutbildning inom Eye Tracking via Humanistiska fakulteten.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-12