Stöd till dig som anställd

Checklista

  • Säg ifrån. Informera den som utsätter dig att du upplever handlingen som diskrimi- nerande eller kränkande och be den att sluta.
  • Anteckna. Skriv ner vad som har hänt. Skriv ner vad som sades, hur det fick dig att känna och anteckna tid och plats. Detta kan vara av betydelse längre fram och vid en eventuell utredning.
  • Dröj inte med att berätta. Berätta för någon kollega eller för någon du har förtroende för om vad som hänt.
  • Anmäl händelsen till din chef. Chefen har sedan ansvaret för att händelsen utreds och åtgärder vidtas. Om det är din chef som trakasserar gör en anmälan till din chefs chef, ditt fackliga förbund eller direkt till DO (Diskrimineringsombudsmannen).
  • Du har rätt till hjälp och stöd. Din chef har skyldighet att utreda vad som har hänt, det vill säga skaffa tillräckligt med information och kunskap om situationen. Du kan också kontakta personalchef, företagshälsovården, skyddsombud och fackliga ombud för stöd.
  • Sista instans. Om du skulle vara missnöjd med universitetets utredning kan du alltid vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO).

Du har rätt att vara anonym och rätt att avbryta en utredning när som helst under processen. Det är dock också bra att veta att chefen inte kan gå vidare om du vill vara anonym utan endast vidta förebyggande generella åtgärder.

Vad gör du som anställd om du får kännedom om att någon upplever sig trakasserad eller kränkt?
Om du får kännedom om att någon har upplevt sig trakasserad, sexuellt trakasserad eller kränkt eller ser ett beteende som kan uppfattas som trakasserier eller kränkningar har du skyldighet att föra berättelsen vidare till din chef så att en utredning kan påbörjas.

Vad riskerar den som blivit anklagad

Den anklagade kommer att bli kallad till ett samtal som ska bedrivas opartiskt. Personen har rätt att inför samtalet kontakta sin fackliga organisation och att vid samtalet ha med sig ett fackligt ombud eller eventuellt ett skyddsombud.

Om trakasserier eller kränkningar konstaterats
Den anklagade blir kallad till ett tillrättavisnings- eller korrigeringssamtal som kan resultera i arbetsrättsliga åtgärder. Åtgärderna beslutas av Lunds universitets personalansvarsnämnd (PAN) eller för professorer Statens ansvarsnämnd (SAN).
Illustration: Olivia Barron

Stödperson/instanser till dig som anställd

Chef

Personalchef

Skyddsombud

Fackliga organisationer/förbund
Företagshälsovården

DO (iDiskrimineringsombudsmannen)

Förbud mot repressalier

Du får inte utsättas för negativa handlingar, som bestraffning eller repressalier, för att du berättat att du eller någon annan kan ha utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01