Viktigt att veta om CIM

Vilka aktiviteter kan jag göra inom CIM?

För att få ett CIM behöver du göra minst tre aktiviteter, en A-aktivitet och två B-aktiviteter. En B-aktivitet kan ersättas av tre C-aktiviteter om du vill. Bokstäverna indikerar längden och omfattningen av en specifik aktivitet.

A-aktivitet

Pågår i normala fall under ungefär en termin. Exempel: utbytesstudier eller praktik utomlands, volontärarbete inom Lunds kommun, deltagande i SAS-kurs där kursdeltagarna kommer från flera olika delar av världen, et c.

B-aktivitet

Pågår i normala fall under ungefär tre månaders tid. Exempel: sommarkurs eller kortare praktik utomlands, volontärarbete inom Lunds kommun, et c.  

C-aktivitet

Pågår under en mer begränsad period (ett par dagar till ett par veckor). Exempel: seminarier eller gästföreläsningar på internationella teman (minst tre), deltagande i Café Multilingua (minst fem tillfällen), et c.

Ditt arbete med CIM ska pågå under minst två terminer. Du får gärna komma med egna förslag på aktiviteter, och se om de kan godkännas inom ramen för CIM.

Kan jag använda aktiviteter jag gjort tidigare?

Ja, det går bra. Aktiviteten ska dock som mest ligga två år tillbaka i tiden. Det viktiga är att du påverkades av den, att du fick med dig internationell erfarenhet eller interkulturell kompetens – och att du kan reflektera kring det nu såhär i efterhand.

Hur går reflektionen till?

Du behöver reflektera efter varje aktivitet, vid minst tre tillfällen, och sedan uppmanas du även att göra en sammanfattande slutreflektion över hela CIM-arbetet. När du anmäler dig till CIM kommer du att finna tydliga instruktioner gällande just reflektionsarbetet. Du får veta vad varje självreflektion bör innehålla och du får en mall för arbetet.

När det blivit dags för slutreflektion är du mer varm i kläderna och du kommer att känna dig tryggare i vad som krävs. Slutreflektionen sammanfattar hela arbetet och får gärna visa på en progression, en utveckling hos dig från starten av CIM-arbetet fram till dess avslutande. 

Stärker detta mig inför mitt kommande arbetsliv?

Ja, absolut. Att uppleva nya saker, möta nya människor och uppmanas att reflektera kring vad man varit med om är en säker väg mot personlig utveckling. Denna självkännedom och detta framskrivande av dina egna kompetenser gör att du automatiskt förbereder dig inför övergången från studier till arbetsliv. Du blir helt enkelt mer medveten om dina egna styrkor och förmågor och tränar dig att både se dem och att formulera dem.

Dessutom får du ju ett intyg när du genomfört ditt CIM-arbete, och CIM står med i det dokument som kallas Diploma supplement och som medföljer ditt examensbevis från Lunds universitet.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig till HT-fakulteternas Canvas-kurs. Det är bara att sätta igång, allt du behöver veta finns där!

 

 

Sara Håkansson - dekan grundutbildning

"Världen finns också här hemma. Genom interkulturell kompetens på hemmaplan utvecklas kunskap och förståelse för andra världsuppfattningar."

Sara Håkansson - Prodekan för grundutbildning

Studenter som arbetar tillsammans

Arbetslivsforum betonar hur viktigt det är med internationella erfarenheter

Barn som tittar på en jordglob.

Jobba som volontär inom CIM!

Läs en spännande SASH-kurs tillsammans med internationella studenter!

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-03-02