Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet omfattar bland annat att upprätta rutiner för hur dessa frågor ska hanteras. För chefer kan detta till exempel innebära att varje år undersöka och göra en bedömning av arbetsmiljön och arbetsklimatet. Exempel på åtgärder
  • upprätta rutiner, förbättra befintliga rutiner
  • förbättra kontaktytorna inom arbetsenheten
  • undersöka hur arbetsbelastningen ser ut
  • undersöka vilka risker för diskriminering, repressalier och andra hinder för lika rättigheter
  • och möjligheter som finns samt justera rutiner för att minska risken för diskriminering
  • diskutera definitionen av kränkande särbehandling
  • genomföra en oberoende översyn av arbetsklimatet och hur medarbetarna förhåller sig
  • till varandra och hur de skulle vilja att det var
 Sektionen HR, personalfunktionen och arbetsmiljösamordnaren på fakulteterna hjälper gärna till.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01