HT-biblioteken

Humanistiska och teologiska fakulteterna

All biblioteksverksamhet inom HT-fakulteterna är samlad i en organisatorisk enhet. Asien-, LUX- och SOL-biblioteket bildar HT-biblioteken som är till för dig som studerar, forskar och undervisar vid våra fakulteter. HT-biblioteken drivs under ledning av fakultetsbibliotekarien som är direkt ansvarig inför fakultetsstyrelsen.

 

Årsredovisningar och beslut

Kontaktinformation

E-post

Telefon

  • Asienbiblioteket:
    046-222 30 43
  • LUX-biblioteket:
    046-222 64 90
  • SOL-biblioteket: 
    046-222 32 20

Webb

www.htbibl.lu.se

Fakultetsbibliotekarie

Viktoria Hörnlund
046-222 32 24
viktoria.hornlundhtbibl.luse

Relaterad information

HT-biblioteken är tre av 26 bibliotek i nätverket biblioteken vid Lunds universitet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-05-04