lu.se

Professorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Stephan Borgehammar, Kyrko- och missionsstudier

Samuel Byrskog, Bibelvetenskap

Bo Holmberg, Kyrko- och missionsstudier

Anne-Christine Hornborg, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Anders Jarlert, Kyrko- och missionsstudier

Fredrik Lindström, Bibelvetenskap

Olle Qvarnström, Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap

Samuel Rubenson, Kyrko- och missionsstudier

Jayne Svenungsson, Tros- och livsåskådningsvetenskap

Mika Vähäkangas, Kyrko- och missionsstudier

Filosofiska institutionen

Christian Balkenius, Kognitionsvetenskap

Ingar Brinck, Teoretisk filosofi

Dan Egonsson, Praktisk filosofi

Agneta Gulz, Kognitionsvetenskap

Erik J Olsson, Teoretisk filosofi

Johannes Persson, Teoretisk filosofi

Paul Russell, Praktisk filosofi

Toni Rønnow-Rasmussen, Praktisk filosofi

Historiska institutionen

Lars Berggren, Historia

Lars Edgren, Historia

Harald Gustafsson, Historia

Lena Halldenius, Mänskliga rättigheter

Dick Harrison, Historia

Wiebke Kolbe, Historia

Kim Salomon, Historia

Hanne Sanders, Historia

Marina Svensson, Centrum för öst- och sydöstasienstudier

Eva Helen Ulvros, Historia

Ulf Zander, Historia

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Torbjörn Ahlström, Historisk osteologi

Penelope Davies, Antikens kultur och samhällsliv

Anne-Marie Leander Touati, Antikens kultur och samhällsliv

Mats Roslund, Historisk arkeologi

Jes Wienberg, Historisk arkeologi

Institutionen för kommunikation och medier

Annette Hill, Medie- och kommunikationsvetenskap

Gunilla Jarlbro, Medie- och kommunikationsvetenskap

Anders Sigrell, Retorik

Institutionen för kulturvetenskaper

David Dunér, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Lars-Eric Jönsson, Avdelningen för etnologi

Thomas Kaiserfeld, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Max Liljefors, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Susanne Lundin, Avdelningen för etnologi

Jonas Nordin, Avdelningen för bokhistoria

Thomas O'dell, Avdelningen för etnologi

Olof Sundin, Avdelningen för ABM och digitala kulturer

Solfrid Söderlind, Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Lynn Åkesson, Avdelningen för etnologi

Institutionen för utbildningsvetenskap

Roger Johansson, Utbildningsvetenskap

Anders Persson, Utbildningsvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Lena Ambjörn, Arabiska

Lars Gustaf Andersson, Filmvetenskap

Karin Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

Cian Duffy, Engelska

Verner Egerland, Italienska

Lena Ekberg, Svenska

Torbjörn Forslid, Litteraturvetenskap

Jonas Granfeldt, Franska

Marianne Gullberg, Allmän språkvetenskap

Erik Hedling, Filmvetenskap

Lisa Holm, Svenska

Bo Holmberg, Arabiska

Merle Horne, Allmän språkvetenskap

Bibi Jonsson, Litteraturvetenskap

Marit Julien, Svenska

Satu Manninen, Engelska

Anders Ohlsson, Litteraturvetenskap

Carita Paradis, Engelska

Mikael Roll, Fonetik

Michael Schoenhals, Kinesiska

Rikard Schönström, Litteraturvetenskap

Halldor Sigurdsson, Isländska, Svenska

Göran Sonesson, Kognitiv semiotik

Johan Stenström, Litteraturvetenskap

Sven Strömqvist, Allmän språkvetenskap

Jan Svensson, Svenska

Barbara Törnquist-Plewa, Europastudier

Ann-Kristin Wallengren, Filmvetenskap

Eva Wiberg, Italienska

Jordan Zlatev, Kognitiv semiotik