Etikråd vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har ett etikråd, vars främsta uppgift är att vid behov bistå med råd till enskilda forskare vid HT, framför allt rörande etikprövning. Det kan handla om hur etikprövningsmyndighetens instruktioner brukar tolkas, hur exempel på bra etikprövningsansökningar kan se ut, m m.

Rådet består av forskare som har konkret erfarenhet av forskning som involverar människor eller hantering av personuppgifter, och därmed också har konkret erfarenhet av etikprövningsprocessen, samt en representant för HT-bibliotekens forskningsstöd. Alla forskare vid HT som är i behov av stöd avseende etikprövning är välkomna att kontakta en eller flera av rådets medlemmar.

Medlemmar i etikrådet:

  • Niclas Burenhult, lingvistik, SOL
  • Annakim Eltén, HT-bibliotekens forskningsstöd
  • Susanne Lundin, etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper
  • Frida Mannerfelt, kyrko- och missionsstudier, CTR
  • Gabriella Nilsson, etnologi, Institutionen för kulturvetenskaper
  • Björn Petersson, praktisk filosofi, Filosofiska institutionen (HT-fakulteternas vetenskapliga ombud)
  • Annika Wallin, kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen

 

Relaterad information:

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-11-14