Irene Lami

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Irene fick kontakt med en välkänd forskare inom sitt ämnesområde och har använt Erasmusmedel för att kunna resa till hans universitet; först Erasmus+ kompetensutveckling för att lära mer och sedan Erasmus+ lärarmobilitet för att även ge tillbaka av de egna kunskaperna. 


Vid vilken institution är du doktorand, Irene, och inom vilket ämne? 
Jag är doktorand på Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Italiensk lingvistik. 

Vad handlar din avhandling om? 
Min avhandling handlar om italiensk morfologi och ordbildning, speciellt fokus ligger på italienska sammansatta ord. 

Du har rest vid flera tillfällen till samma universitet i Tjeckien. Vad är det för kontakt du funnit där? Hur möttes ni? 
Ja, jag har rest till University of South Bohemia, i České Budějovice. Kontakten jag har funnit där är professor Jan Radimský, som har blivit min bihandledare. Vi ”träffades” på nätet under pandemin, han hade skrivit en upplysande bok om nominella sammansättningar på italienska. Jag var tvungen att ändra mitt projekt helt på grund av restriktionerna, och hans text var väldigt inspirerande. Jag diskuterade mina idéer med honom och han var otroligt hjälpsam och tog upp samma ämne men med väldigt olika tillvägagångssätt. Han sa att han arbetade med andra typer av data i italiensk morfologi och jag var nyfiken på hans arbete där. 

Berätta mer om dina mobiliteter dit. När reste du, vad gjorde du där? 
Jag fick chansen att följa min mentors jobb på nära håll. Han visade mig det ”computational” arbete han gjorde, visade mig programvaran han använde och hur computational linguistics expanderar i Tjeckien. Jag absorberade all denna nya information och försökte hitta ett sätt att integrera den i mitt arbete här i Lund. 

Du har rest ut med medel från både Erasmus+ kompetensutveckling och nu ska du snart resa dit med Erasmus+ lärarmobilitet. Varför det? 
Det första utbytet var mer utforskande. Jag ville lära mig nya sätt att arbeta och nya förhållningssätt till teknik inom språkvetenskap. Den här gången tror jag att jag är redo att ge något tillbaka till deras institution. 

Vad är det för undervisning du planerar att genomföra i vår? 
Jag har redan planerat olika seminarier. Jag ska särskilt visa hur mitt förhållnings­sätt i studiet av morfologi skiljer sig från vad de är vana vid där. Jag kommer att förklara utmaningarna med experimentellt arbete och hur olika tekniker kan användas inom detta område. Jag kommer också att undervisa mer allmänna begrepp inom italiensk morfologi genom mer klassiska föreläsningar. 

Vad har du fått med dig från dina hittillsvarande utbyten till detta universitet? 
Jag har lärt mig ett nytt sätt att tänka på mitt studieobjekt. Det är ett väldigt smalt fält, så jag hade nog fastnat och kommit att tänka på det här på ett endimensionellt sätt. Detta var ett sätt att återupptäcka det jag faktiskt forskar om. 

Vad har varit roligast eller mest givande? 
Insikten att det finns dolda områden av något som jag trodde att jag kände till så väl, tanken att man kan upptäcka nya egenskaper bara genom att se på saker annorlunda, att det ger nya aspekter att forska om. Och även detta att bli vän med människor som jag beundrade för deras verk, men vars namn jag bara kände från böcker. 

Vad har varit det mest utmanande? 
Allt är utmanande när man forskar och när man möter nya forskare och nya sätt att forska på. Det är den mest spännande delen av forskningen! 

Har du något tips till andra doktorander som ska resa utomlands på mobilitet? 
Allas erfarenheter är olika, så jag är inte säker på att jag kan tala för många. Det som fungerade för mig var att resa med ett öppet hjärta och ett öppet sinne, så att jag kunde komma tillbaka med ett sinne fullt av så många stimuli som det kan få och ett hjärta fullt av så många goda minnen som det kan innehålla. 

 

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03