Examination och tentamen

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

Hur du examineras på din kurs framgår av kursplanen och av det material du får av läraren. Du kan stöta på olika examinationsformer under dina studier: skriftlig salstentamen, hemtentamen, digital tentamen (zoomtentamen), inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. När det gäller muntliga tentor, inlämningsuppgifter och hemtentor är det respektive lärare som ger dig instruktioner för hur examinationen ska gå till. Gemensamt för alla tentamina är att du ska kunna visa upp giltig fotolegitimation och naturligtvis att du håller dig till instruktionerna. Tänk på att det är din skyldighet som student att ta reda på vilka regler som gäller. 

Vi från institutionens sida har också en del skyldigheter när det gäller prov och examination. Läs igenom vilka rättigheter och skyldigheter du har som student på LU:s sidor:

Läs mer ...

Nyheter hösten 2023

Från och med hösten 2023

  • kan du komma maximalt en halvtimme för sent till tentan. Efter 30 minuter låses dörrarna definitivt.
  • gäller inte LU-kortet som legitimation.

Glöm inte att anmäla dig till din tenta i ladok.

Anmälan till alla tentor från våren 2023

Från och med vårterminen 2023 behöver du anmäla dig till alla sals- och zoomtentor i ladok, såväl ordinarie som omtentor och uppsamlingstentor.

Information till lärare

Information till lärare och administratörer finns på intranätet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-01-31