Forskarutbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteterna bedriver utbildning på forskarnivå inom ett stort antal humanistiska, teologiska och religionsvetenskapliga discipliner. Fakulteterna har minst 150 doktorander och varje år läggs omkring 30 doktorsavhandlingar fram.

Om forskarutbildningen

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, det vill säga fyra års studier på heltid.

I utbildningen ingår dels olika kurser, dels en forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. Det är också vanligt att studerande på forskarnivå undervisar inom grundutbildningen.

De som studerar inom forskarutbildningen vid HT-fakulteterna har normalt anställning vid fakulteterna. Det finns också möjlighet att finansiera sin forskarutbildning på annat sätt, t.ex. genom att en annan arbetsgivare låter sin anställde doktorera inom ramen för sin anställning.

Forskarutbildningsämnen vid HT-fakulteterna

HT-fakulteterna erbjuder utbildning på forskarnivå i ett femtiotal ämnen. Klicka på respektive institution nedan för läsa mer. På den här länken hittar du de allmänna studieplanerna för alla forskarutbildningsämnen

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Historisk arkeologi
 • Historisk osteologi

Om forskarutbildningen på Institutionen för arkeologi och antikens historia.

 • Gamla testamentets exegetik
 • Global kristendom och interreligiösa relationer
 • Islamologi
 • Judaistik
 • Kyrkohistoria
 • Nya testamentets exegetik
 • Praktisk teologi
 • Religionsfilosofi med etik
 • Religionshistoria
 • Systematisk teologi

Om forskarutbildningen på Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

 • Kognitionsvetenskap
 • Praktisk filosofi
 • Teoretisk filosofi

Om forskarutbildningen på Filosofiska institutionen

 • Historia
 • Mänskliga rättigheter
 • Öst- och Sydöstasienstudier

Om forskarutbildningen på Historiska institutionen.

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Bokhistoria
 • Etnologi
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Konsthistoria och visuella studier
 • Musikvetenskap

Om forskarutbildningen på Institutionen för kulturvetenskaper

 • Allmän språkvetenskap
 • Engelska med didaktisk inriktning
 • Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning
 • Engelska med språkvetenskaplig inriktning
 • Europastudier
 • Filmvetenskap
 • Fonetik
 • Franska
 • Grekiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Kinesiska
 • Kognitiv semiotik
 • Latin
 • Litteraturvetenskap
 • Neurolingvistik
 • Nordiska språk
 • Nygrekiska
 • Pressvetenskap
 • Semitiska språk
 • Slaviska språk
 • Spanska
 • Tyska

Om forskarutbildningen på Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbrokansliht.luse

Aktuella utlysningar vid HT-fakulteterna

Anvisningar för ansökan till doktorandplats (PDF)

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-14