Studentinflytande

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Som student kan du vara med och påverka din utbildning och din och andras situation. Ett sätt är att engagera sig som kursombud på den institution där man studerar, ett annat är att bli aktiv medlem inom sin studentkår.

Inom humaniora och teologi finns studeranderepresentanter i institutionsstyrelserna och i områdets beslutande och beredande organ.

Som student vid humanistiska och teologiska studentkåren representeras du av Humanistiska och teologiska studentkåren. Studentkåren är de som väljer studeranderepresentanterna i de olika organen.

Du blir automatiskt medlem i studentkåren genom att att bli medlem i Studentlund där det även ingår medlemskap i Akademiska föreningen och nation. Alltså ett medlemskap som ger dig tillgång till hela studentlivet.

Du finner Humanistiska och teologiska studentkårens kansli i Absalonhuset på SOL-centrum. Du är alltid välkommen förbi vårt kansli på våra expedtionstider på tisdagar och fredagar 11-13. Övriga tider är det bara att knacka på och se om vi är på plats!

Vi bjuder självklart på en kopp kaffe!

Humanistiska och teologiska studentkåren

E-post: exphts.luse
Besöksadress: SOL, Absalon, nedre botten, Helgonabacken 12
Hemsida: www.htslund.se

Kårordförande (presskontakt)
Mia Huovilainen
E-post: ordfhts.luse
Telefon: 070 - 443 21 82

Vice kårordförande med utbildningsansvar
Anton Skäppegård
E-post: vkouhts.luse
Telefon: 073 - 875 57 44

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar
Katarina Davidsson
E-post: vkos@hts.lu.se
Telefon: 070 - 453 98 19

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-07-05