Certificate of International Merits (CIM)

Universitetet kan och ska spela en viktig roll i det omgivande lokalsamhället.

En sådan möjlighet kan Certificate of International Merits (CIM) erbjuda. CIM är ett certifikat som fokuserar på internationella erfarenheter och som flera av universitetets fakulteter erbjuder sina studenter. Vid de humanistiska och teologiska fakulteterna går det till så att studenterna utför ett par aktiviteter med internationell prägel, och efter varje aktivitet reflekterar de över vad som hänt och vad de kan ta med sig. Vissa aktiviteter kan förläggas utomlands men det är viktigt att betona alla de möjligheter till internationalisering som finns på hemmaplan.

Här finns möjligheter till samverkan! Integrationsprojekt runt om i regionen behöver etablerade svenskar som vill delta – och från universitetets håll behövs aktiviteter som ger HT-fakulteternas studenter nya interkulturella perspektiv och ny förståelse. Låt oss arbeta tillsammans!

Så här går det till

Intresserade studenter anmäler sig till HT-fakulteterna och uppmuntras att göra minst tre aktiviteter med interkulturell prägel – en större, mer omfattande, och två mindre. Därefter ska de reflektera över vad de har fått ut av aktiviteten, vilka de träffat, vad de lärt sig och vad de kan ta med sig in i framtiden. Innan certifikatet kan delas ut behöver studenten även skriva en sammanfattande slutreflektion, som gärna ska visa på en progression och tydliggöra vilka kompetenser studenten tar med sig i övergången från studier till arbetsliv.

Vilka aktiviteter kan förekomma inom CIM?

För att erhålla ett CIM behöver studenten göra minst tre aktiviteter, en A-aktivitet och två B-aktiviteter. En B-aktivitet kan ersättas av tre C-aktiviteter om hen vill. Bokstäverna indikerar längden och omfattningen av en specifik aktivitet.

 

A-aktivitet: pågår i normala fall under ungefär en termin. Exempel: utbytesstudier eller praktik utomlands, volontärarbete inom Lunds kommun, etc.

B-aktivitet: pågår i normala fall under ungefär tre månaders tid. Exempel: sommarkurs eller kortare praktik utomlands, volontärarbete inom Lunds kommun, etc.  

C-aktivitet: pågår under en mer begränsad period (ett par dagar till ett par veckor). Exempel: seminarier eller gästföreläsningar på internationella teman (minst tre), volontärarbete inom Lunds kommun, etc.

Hur kan vi samarbeta?

HT-fakulteterna har etablerat kontakt med inkluderingskoordinatorn vid Lunds kommun, och initierat ett samarbete med en rad hjälporganisationer. Det finns mycket potential i att utöka detta samarbete! HT-fakulteternas studenter behöver aktiviteter av olika omfattning, och så vitt vi förstår behöver hjälporganisationer få kontakt med etablerade svenskar som är beredda att vara mentorer, att arbeta som volontärer och på olika vis aktivera sig i kommunens integrationsarbete. 

Vad är nästa steg?

Har ni aktiviteter eller projekt som passar in inom dessa ramar? Hör av er till oss

Vi samarbetar med

EOS Cares
Röda korset – Lundakretsen
Röda korsets ungdomsförbund
Rädda barnen – Tjej till tjej
UNICEF:s Frivilliggrupp i Lund
Nya kompisbyrån
Projekt 6

Läs mer om Certificate of International Merits

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post: internationalht.luse

Besöksadress: SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress: Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator

Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator

Elena Vinci
elena.vincimed.luse

Internationell handläggare

Lina Södergren
046-222 3424
lina.sodergrenht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-07