Jämställdhet, lika villkor och mångfald vid HT-fakulteterna

En seminarieserie om diskriminering, trigger warnings, HBTQI och bias

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har under 2022/2023 anordnat en seminarie­serie om jämställdhet, lika villkor och mångfald för anställda.Genomförda seminarier

Jämställdhet och lika villkor – är akademin på rätt väg?
Jimmie Kristensson – Vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär
25 mars | Kl.10.00–12.00 | Lokal: SOL:H104 hörsal
PPT-presentation från seminariet

Trigger warnings
Rebecca Selberg – Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
19 maj | Kl.14.00–16.00 | Lokal: LUX:B251

Hbtqi och normkritik, bemötande av studenter med
könsöverskridande identitet?

RFSL
6 oktober | Kl.13.00–15.00 | Lokal: LUX:B251
PPT-presentation från seminariet

What is unconscious bias? Recruitment and assessment – how biases can creep in
Tomas Brage - Professor, Naturvetenskapliga fakulteten
16 feb | kl.13.00-15.00 | Lokal: LUX:B251
PPT-presentation från seminariet
 

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-20