Jämställdhet, lika villkor och mångfald vid HT-fakulteterna

En seminarieserie om diskriminering, trigger warnings, HBTQI och bias

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar under 2022 en seminarie­serie för anställda.

Tomas Brage från Naturvetenskapliga fakulteten håller i det sista seminariet
What is unconscious bias? Recruitment and assessment – how biases can creep in
Datum: 16 feb 2023 kl.13.00-15.00
Plats: LUX:B251
Klicka här för att anmäla dig!

 Genomförda seminarier

Jämställdhet och lika villkor – är akademin på rätt väg?
Jimmie Kristensson – Vicerektor för kommunikation, kurage och karaktär
25 mars | Kl.10.00–12.00 | Lokal: SOL:H104 hörsal
PPT-presentation från seminariet

Trigger warnings
Rebecca Selberg – Universitetslektor, Samhällsvetenskapliga fakulteten
19 maj | Kl.14.00–16.00 | Lokal: LUX:B251

Hbtqi och normkritik, bemötande av studenter med
könsöverskridande identitet?

RFSL
6 oktober | Kl.13.00–15.00 | Lokal: LUX:B251
PPT-presentation från seminariet

 

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-12-07