Humanist- och teologdagarna

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang öppet för alla er som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet. Dagarnas föreläsningarna är kostnadsfria och hålls på plats i LUX.

Nästa HT-dagsprogram släpps i början av mars 2023. (Med reservation för ändringar.)

Flertalet av årets föreläsningar spelades in av UR Samtiden. Se Filmade HT-dagsföreläsningar 2022.

Rausingföreläsningen

HT-dagarna avslutas med Rausingföreläsningen. Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Se vilka som varit Rausingföreläsare.

HT-dagarnas Skolspår

Skolspårets föreläsningar kan skolor som vill besöka HT-dagarna reservera platser i förväg. Skolspåret består av ett antal utvalda föreläsningar från HT-dagarnas ordinarie program som hålls en extra gång för gymnasieskolor.

Vill ni veta mer om Skolspåret? Skriv till: htdagar@ht.lu.se

 

Kontaktinformation

Har du frågor?
Maila till htdagarht.luse
Adress: Helgonavägen 3 i Lund.

Bakom kulisserna på inspelningen av årets HT-dagar.

Se alla föreläsningar från 2021 års HT-dagar

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-07-21