lu.se

Humanist- och teologdagarna

5-6 april 2019

HT-dagstemat 2019 är Misstag

Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem: i språket, i undervisningen, i bedömningen av omvärlden och i tolkningen av andra. Vissa misstag kan vi eliminera i framtiden - och vissa misstag dyker ändå upp igen när vi minst anar dem.

Utöver föreläsningarna har Robotlabbet öppet hus, Humanistlaboratoriet visning av Eye Tracking och HT-biblioteken bokförsäljning.

HT-dagarna avlutas på lördagen med att årets Rausingpristagare författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen håller Rausingföreläsningen kl 12.00 i LUX-aula.

Hela Humanist- och teologdagarnas program 2019 (PDF)

Varmt välkomna till HT-dagarna då våra forskare belyser temat Misstag!

Nytt för i år – Skolspåret

Skolspåret är nytt för 2019 och består några utvalda föreläsningar från HT-dagarnas ordinarieprogram. På dessa föreläsningar kan skolor som vill besöka HT-dagarna reservera platser i förväg. Till skolspårets program

 

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

Årets HT-dagsprogram

Skolbesök

Skolor kan förboka på Skolspåret
Föreläsningar som det går att boka platser på hittas på sid 23 i HT-dagsprogrammet. (PDF)
För att boka platser, beställa program eller ställa frågor. Skriv till: htdagarht.luse