lu.se

Humanist- och teologdagarna

5-6 april 2019

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

  • Tidigare HT-dagar
    Se inspelade föreläsningar och teman från tidigare år.
  • Rausingföreläsare
    Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora eller teologi vid Lunds universitet och vartannat år hålls den av en framstående nordisk kulturpersonlighet. Här kan du se alla Rausingföreläsare sedan 1985.

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

Skolbesök

Skolor kan förboka
Skolklasser som vill besöka HT-dagarna ombeds kontakta louice.cardell_heppkansliht.luse. Det finns ett begränsat antal platser som vi kan boka upp till varje föreläsning så var ute i god tid med er bokning!

Man kan också beställa program genom Kansli HT. Skriv till: gisela.lindbergkansliht.luse