lu.se

Humanist- och teologdagarna

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Utöver föreläsningarna brukar Robotlabbet hålla öppet hus och Humanistlaboratoriet ha visning av Eye Tracking.

HT-dagarna avlutas med Rausingföreläsningen. Vartannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och vartannat år av en framstående nordisk kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond.

Varmt välkomna till 2020 års HT-dagar som är planerade till den 3–4 april!

Programmet brukar släppas cirka en månad före dagarna.

Vi reserverar oss för eventuella förändringar.

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

2019 års HT-dagsprogram