lu.se

Humanist- och teologdagarna

5-6 april 2019

HT-dagstemat 2019 är Misstag

Vad är rätt? Vi lär oss av våra misstag, heter det ju. Ofta innebär det att vi gör annorlunda nästa gång, att vi skärper oss och undviker distraktion. 7 misstag vid sopsortering är av det slaget. Det synsättet  förutsätter att misstag innebär avsteg från processer som är mer eller mindre utstakade. Men även om konsekvensen av ett misstag är oönskat givet den plan vi hade kan ett misstag också öppna nya dörrar. Mina 79 bästa misstag och annat värdefullt hör antagligen till den senare genren.
 
Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem: i språket, i undervisningen, i bedömningen av omvärlden och i tolkningen av andra. Vissa misstag kan vi eliminera i framtiden - och vissa misstag dyker ändå upp igen när vi minst anar dem.
 
Varmt välkomna till HT-dagarna den 5-6 april 2019 när våra forskare belyser temat Misstag!

Programmet släpps i slutet på februari 2019 och ni hittar det på den här sidan. Håll utkik!

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

Skolbesök

Skolor kan förboka
Skolklasser som vill besöka HT-dagarna ombeds kontakta louice.cardell_heppkansliht.luse. Det finns ett begränsat antal platser som vi kan boka upp till varje föreläsning så var ute i god tid med er bokning!

Man kan också beställa program genom Kansli HT. Skriv till: gisela.lindbergkansliht.luse