lu.se

Humanist- och teologdagarna

5-6 april 2019

HT-dagstemat 2019 är Misstag

Vissa misstag blir historiska. En del av dem inträffar i krig. En del av dem upptäcker vi inte. Båda slagen finns i konsten. Att studera dem kan lära oss mycket, liksom att studera varför vi gör dem: i språket, i undervisningen, i bedömningen av omvärlden och i tolkningen av andra. Vissa misstag kan vi eliminera i framtiden - och vissa misstag dyker ändå upp igen när vi minst anar dem.

Utöver föreläsningarna har Robotlabbet öppet hus, Humanistlaboratoriet visning av Eye Tracking och HT-biblioteken bokförsäljning.

HT-dagarna avlutas på lördagen med att årets Rausingpristagare författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen håller Rausingföreläsningen kl 12.00 i LUX-aula.

Hela Humanist- och teologdagarnas program 2019 (PDF)

Varmt välkomna till HT-dagarna då våra forskare belyser temat Misstag!

Programöversikt – 5 och 6 april

FÖRELÄSNINGAR I LUX AULA SAMT I LUX:C121 OCH LUX:C126

FREDAG

9.15–9.40
Bonnie Clementsson | Fatala misstag – svenska straffångars väg mot livstids straffarbete under tidigt 1800-tal | LUX aula

Erik Zillén | Misstagets estetik i dokumentärromanen Legionärerna (1968) | LUX:C121

Cecilia Hildeman Sjölin | Gotiken återuppstånden eller ett gruvligt misstag? | LUX:C126

10.00–10.25
Lovisa Brännstedt och Fredrik Ekengren | Försummelse, svek och bakhåll – Roms nederlag i Teutoburgerskogen | LUX aula

Marie Källkvist och Henrik Gyllstad | English Only på högstadiet – misstag eller möjlighet, eller både och? | LUX:C121

Björn Fritz | Hur buggen i maskinen blir till konst | LUX:C126

10.45–11.10
Samuel Byrskog | Jesus fatala misslyckande | LUX aula


Erik J. Olsson | Tillbakadragandets olidliga tristess – varför återtagna
vetenskapliga artiklar är ett problem för Google | LUX:C121

Emma Severinsson | Misstaget att gifta sig – kärlek och singelskap under 1920-talet | LUX:C126

11.00–13.00
HUMANISTLABORATORIET – VISNING AV EYE TRACKING | LUX FOAJÉ
Lär dig mer om syn, visuell uppmärksamhet och ögonrörelser genom att testa olika typer av ögonrörelsemätare.

11.30–11.55
Cathrine V. Felix | Misstag med och utan ursäkt | LUX aula

Jan Schwarz | Yiddish – a Minority Language in Sweden | LUX:C121

Solfrid Söderlind | Konstens ångervecka? Riskfyllda köp i konstens värld | LUX:C126 OBS! Inställd!


13.00–15.00

ROBOTLABBET – ÖPPET HUS | LUX:B457 (PLAN FYRA I HUS B)
Kom förbi robotlabbet och lär er mer om våra humanoidrobotar!

13.15–13.40
Max Liljefors | Berömda misstag i konsthistorien – ett urval | LUX aula

Thomas Olsson | Be Kind to My Mistakes | LUX:C121

Katarzyna Bobrowicz | Mistakes as an Adaptation – Capability of Mistakes May Help Us Survive | LUX:C126

14.00–14.25
Victoria Johansson | Misstagen vi aldrig ser – om allt som skrivs och suddas ut | LUX aula

Tommy Bruhn | Dåligiver och fuluppvisning – vad retoriklärare trott vara misstag | LUX:C121

Kristofer Hansson | Misstag som motstånd | LUX:C126

14.45–15.10
Henrik Gerding | Fel i rättan tid – om ursprunget till den julianska kalendern | LUX aula

Agnes Malmgren | Felaktigt fördömd? Om minnesarbete och lokal aktivism i Polens ”första socialistiska stad” | LUX:C121

!5.25–15.45 OBS! EXTRAINSATT FÖRELÄSNING

Marie Källkvist och Henrik Gyllstad | English Only på högstadiet – misstag eller möjlighet, eller både och? | LUX aula

LÖRDAG

10.00–10.25
Jonas Granfeldt och Karin Johansson | Genom misstag föds poeten i dig – om fel och rätt i språk och musik | LUX aula

Martina Björk | En dikt och ett misstag | LUX:C121

10.40–11.05
Lynn Åkesson | Framtiden i backspegeln – klassiska misstag i framtidsförutsägelser | LUX aula

Mette Hildeman Sjölin | Shakespeares misstag – en förväxlingstragedi | LUX:C121

11.20–11.45
Sanimir Resic | Jugoslavien – ett dubbelt misstag | LUX aula


Marit Julien | Ungdomliga misstag eller en ny grammatik? | LUX:C121

12.00–13.00
Rausingföreläsning med Carsten Jensen | Fejltagelser | LUX aula

HT-dagarna är ett årligen återkommande arrangemang med populärvetenskapliga 20-minutersföreläsningar öppna för alla som är nyfikna på humanistisk och teologisk forskning vid Lunds universitet.

Kontaktinformation

Kommunikationsansvarig
Gisela Lindberg
046–222 72 33
gisela.lindbergkansliht.luse

Årets HT-dagsprogram

Skolbesök

Nytt för i år – Skolor kan förboka på Skolspåret

Skolspåret är nytt för 2019 och består några utvalda föreläsningar från HT-dagarnas ordinarieprogram. På dessa föreläsningar kan skolor som vill besöka HT-dagarna reservera platser i förväg. Till skolspårets program

För att boka platser, beställa program eller ställa frågor. Skriv till: htdagarht.luse