Hedersdoktorer vid teologiska fakulteten

2023

Författare Johannes Anyuru, Göteborg
Professor Christine Hayes, professor i religionsvetenskap vid Yale University

2022

Professor Philippe Sands, professor i juridik vid University College London
Pastor Peter Halldorf, pastor i pingströrelsen och redaktör för tidskriften Pilgrim

2021

Professor Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds universitet, Malmö

2020

Författare Anita Goldman, Stockholm
Professor Volker Küster, professor i religionsvetenskap och missionsvetenskap, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

2019

Professor Corinna Körting, professor i Gamla testamentets exegetik och Främre Orientens religionshistoria, Universität Hamburg
Dr. Mark D. Nanos, forskare i Nya testamentets exegetik och judaistik, University of Kansas

2018

Professor Elias Bongmba, teolog, religionsvetare och afrikanist, Rice University, Houston
Entreprenören Robert D. Resnick, Los Angeles

2017

Professor Paula Fredriksen, Hebrew University of Jerusalem
Professor Hartmut Lehmann, professor emeritus i historia och honorärprofessor i kyrkohistoria, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

2016

Professor Joel Robbins, professor i socialantropologi, University of Cambridge
Författare Marilynne Robinson, Iowa City

2015

Bokförläggare Per Åkerlund, Skellefteå

2014

Professor Ronald L. Grimes, professor emeritus i religion och kultur, Wilfrid Laurier University Waterloo, Ontario

2013

Professor Susan Ashbrook Harvey, professor i religionsvetenskap, Brown University, Rhode Island

2012

Professor Raymond Cohen, professor i internationella relationer, Hebrew University of Jerusalem
Professor Monica Hedlund, professor emeritus i latin, Uppsala universitet, bostadsort Lund

2011

Professor Aila Lauha, professor i kyrkohistoria, Helsingfors universitet

2010

Prästen Göran Bergstrand, Uppsala
Religionsfilosof och religionspsykolog Robert K. C. Forman, New York

2009

Forskare i filosofi och kristen etik Pamela S. Anderson, University of Oxford
Professor. Dr. Dr. Gerhard Besier, professor i teologi och europeiska studier, doktor i historia, Technische Universität Dresden

2008

Författare och artist Jonas Gardell, Stockholm
Professor David B. Burrell, professor i teologi och filosofi, University of Notre Dame, USA

2007

Professor Ted Peters, professor i systematisk teologi, Pacific Lutheran Theological Seminary, Berkeley

2006

Professor Sarah A Coakley, professor i teologi, Harvard University
Professor Roy Mottahedeh, professor i historia, Harvard University

2005

Professor Rodney Stark, professor i samhällsvetenskap, Baylor University, Waco, Texas (utsedd 2005, absens)

2004

Professor Kjell-Åke Modéer, professor i rättshistoria, Lunds universitet

2003

Professor Edward Lipinski, professor emeritus i semitiska språk, Katholieke Universiteit, Leuven
Professor Hugh McLeod, professor i kyrkohistoria, University of Birmingham

2002

Professor Gerd Theissen, professor i Nya testamentets exegetik, Universität Heidelberg
Ambassadör Ingmar Karlsson

2001

Professor Averil Cameron, professor i senantik och byzantinsk historia, University of Oxford
Professor Bernt Olsson, professor emeritus i litteraturvetenskap, Lunds universitet, bostadsort Helsingborg

2000

Professor Lee Levine, professor i judaistik, Hebrew University of Jerusalem
Professor Hermann Spieckermann, professor i Gamla testamentets exegetik, Georg-August-Universität Göttingen

1999

Professor Birgitta Odén, professor emerita i historia, Lunds universitet
Professor Arnold Angenendt professor i medeltida och modern kyrkohistoria, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

1998

Författare Lars Gyllensten, Stockholm
Professor Johannes van der Ven, professor i empirisk teologi, Radboud Universiteit Nijmegen

1997

Professor Karl-Josef Kuschel, professor i kulturens och den interreligiösa dialogens teologi, Eberhard Karls Universität Tübingen

1996

Professor Othmar Keel, professor i Gamla testamentets exegetik och den bibliska världen, Université de Fribourg
Förläggare Sven Håkan Ohlsson, Lund

1995

F departementsråd och kyrkorättsjurist Göran Göransson, Stockholm
Professor David Weiss Halivni, professor i Talmud och rabbinsk tradition, Columbia University, New York

1994

Professor Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus i etnologi, Lunds universitet
F domkyrkoprost Inge Löfström, Lund

1993

Dr. Krister Brandt, forskare i teologi, Dingle
Professor David Wulff, professor i psykologi, Norton, Massachusetts

1992

Professor Leonardo Boff, professor i teologi, Jesiut Institute for Philosophy and Theology in Persepolis

1991

Professor Reinhart Staats, professor i kyrkohistoria, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

1988

Dr. Ebbe Arvidsson, forskare i teologi, ordförande i Svenska Bibelsällskapet, Uppsala
Fil lic Erik Petrén, forskare i pedagogik och psykologi och debattör, Gävle

1987

Teol lic Sven Hemrin, forskare i teologi, Lidingö

1986

Professor Jes P. Asmussen, professor i iranistik, Københavns Universitet
Kyrkohistoriker Alvin Isberg, Göteborg

1984

Professor Bruno Schüller, professor i moralteologi, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
F domkyrkoorganist och körledare Folke Alm, Lund

1983

Psalmdiktare, poet och översättare Britt G. Hallqvist, Lund
Präst och översättare Gerhard Klose, Hom-Bad Meinburg

1982

Universitetslektor Per Block, bibelöversättare och universitetslektor i Nya testamentets exegetik, Uppsala universitet
Dr. Joachim Rogge, docent i kyrko- och dogmhistoria, Sprachenkonvikt, Berlin och föreståndare för Evangelische Forschungsakademie

1981

F präst, skribent, översättare Anders Frostenson, Stockholm
Professor Joseph A. Fitzmyer, professor i Nya testamentets exegetik, The Catholic University of America, Washington

1980

Författare och f direktor för Stora Sköndals diakonianstalt Thorsten Levenstam, Lund
Prästen Sven-Åke Rosenberg

1978

Teol lic Ann-Marie Thunberg, redaktör för tidskriften Vår Lösen, Sigtuna
Prästen Frej Alsterlind, Kil

1976

Dr. Manas Buthelezi, prät och universitetslärare i teologi, Sydafrika
Författare och översättare Gunnel Vallquist, Rimbo

1974

F biskop och författare Bo Giertz

1973

Biskop i Lunds stift Olle Nivenius, Lund
Teol lic Pehr Edwall, präst, Kalmar

1972

Dominikan Louis-Marie Dewailly, Lund
Professor Mikko Juva, professor i finsk och skandinavisk historia och kyrkohistoria, Helsingfors universitet

1971

Professor George W Andersen, professor i hebeiska och Gamla testamentets exegetik, University of Edinburgh

1968

Professor Nils Alstrup Dahl, professor i Nya testamentets exegetik, Yale University, New Haven
Architekt Eiler Græbe, Lund
Psalmdiktare och författare Olov Hartman, direktor för Sigtunastiftelsen, Sigtuna

1966

Professor Carl Heinz Ratschow, professor i systematisk teologi, teologins historia och religionsfilosofi, Philipps-Universität Marburg

1965

Professor Geoffrey WH Lampe, professor i teologi, University of Cambridge
Professor Knud E Løgstrup, professor i etik och filosofi, Aarhus Universitet

1962

Professor Gerhard von Rad, professor i Gamla testamentets exegetik, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Professor Karl Heinrich Rengstorf, professor i Nya testamentets exegetik, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster
Professor Kristen Ejnar Skydsgaard, professor i dogmatisk teologi, Københavns Universitet

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-20