Praktikkurs – humanister i arbetslivet

För studenter inom humaniora och teologi

Den här praktikkursen vänder sig till dig som läst kurser inom humaniora och teologi och som vill börja utforma din professionella identitet.

Att göra praktik innebär att du utför ett arbete på en arbetsplats och därigenom får du chansen att använda dig av dina kompetenser och det du lärt dig under din utbildning i en professionell miljö. Under kursens gång får du möjlighet att reflektera över hur dina färdigheter kan utvecklas och vilka karriärvägar som kan passa dig. Förutom att du utför dina arbetsuppgifter på din praktikplats, kommer du att genomföra några kursmoment hos oss på institutionen.  Dessa genomförs på distans, så du behöver inte vid något tillfälle befinna dig i Lund. Men du behöver ha tillgång till dator med webbkamera och nätuppkoppling för kursmomenten.

För att kunna läsa kursen behöver du själv hitta en praktikplats och att finansiera resor, bostad, m.m. är ditt eget ansvar. Praktiken kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet samt frivilligorganisationer i Sverige eller utomlands.
 
Innan du kan bli slutgiltigt antagen till kursen ska institutionen ha godkänt praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna under praktiken. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Med stöd av handledning på praktikplatsen ska du inom ramen för praktiken utföra kvalificerat inriktat arbete – analys, planering eller utvärdering – och kontinuerligt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till genomgången utbildning och du ska på den plats praktiken är förlagd till ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter.

Du kan göra din praktik inom något av de huvudområden vi har vid fakulteterna i Lund, och som vi därmed kan hitta examinatorer för. Här hittar du en lista över alla våra huvudområden: Huvudområden inom Humaniora och teologi (lu.se)

Så här gör du

Du behöver hitta din praktikplats på egen hand. Till din hjälp har vi formulerat ett brev till arbetsgivaren som du kan använda och som du kompletterar med ditt personliga brev. Du anmäler dig till kursen på antagning.se senast (närmaste vardag efter) 15 april/15 oktober. Tips om hur du hittar praktikplats hittar du bland annat på Arbetslivsformun sidor: Hitta praktikplats 

Du behöver ha en särskild handledare på arbetsplatsen under den tid du är där. Tillsammans med handledaren utformar du en praktikplan där det framgår att du har fått ett erbjudande om en praktikplats och där beskriver ni i stora drag vilket innehåll din praktik kommer att ha. Vi behöver ha det underlaget för att kunna godkänna praktikplatsen. Om vi bedömer att praktikplatsen och arbetsuppgifterna är relevanta, och om du uppfyller behörigheten i övrigt, blir du villkorligt behörig till kursen. Om du blir antagen till kursen behöver vi få in ett praktikavtal före kursstart för att du ska kunna bli helt behörig och därmed slutgiltigt registrerad på kursen. Är du osäker på om den arbetsplats du tänkt att praktisera på kan sägas vara en kvalificerad praktikplats inom ditt ämne är du välkommen att kontakta studievägledaren för att diskutera ditt val av praktikplats. Du hittar kontaktuppgifter till studievägledaren för ditt ämne här: Studievägledning vid HT

Praktikplanen laddar du upp på dina sidor på antagning.se senast sista kompletteringsdag (se antagning.se Viktiga datum). Vid sen anmälan laddas praktikplanen upp samtidigt som anmälan görs.

Om det är fler som ansöker till praktikplatsen än vad vi kan ta emot behöver vi göra ett urval bland alla behöriga sökande. Urvalet baseras på samma kriterier som de flesta fristående kurser, dvs gymnasiebetyg, högskoleprov och akademiska meriter.

Som för andra kurser får du ett första antagningsbesked som du behöver tacka ja till för att behålla din plats.

När praktikkursen är öppen för sen anmälan ska du anmäla dig till kursen först när du har en färdig praktikplan som du kan ladda upp på antagning.se samtidigt som du anmäler dig. Eftersom en praktikplan är nödvändig för att du ska vara behörig till kursen blir din sena anmälan struken om du inte har någon.

När andra antagninsgbeskedet har publicerats skickar vi ut ett praktikavtal till alla antagna studenter. Praktikavtalet är ett trepartsavtal, som skrivs under av praktiktagaren, praktikgivaren och Lunds universitet. I avtalet fastställs vad var och en åtar sig.

Vi behöver få in ett underskrivet praktikavtal före kursstart. Först därefter kan du bli helt behörig så att du kan registreras på kursen. Avtalet arkiveras vid institutionen.

Under tiden för praktiken följer du arbetstiderna på praktikplatsen. Praktikperioden ska omfatta minst 18 veckor. Du ska ha tid till skriva din praktikrapport och reflekterande essä. Kursen har också ett obligatoriskt introduktionsmöte på zoom, och ett obligatoriskt seminarium där kursens alla deltagare presenterar sina reflekterande essäer.

Efter avslutad praktik behöver handledaren intyga att du har uppfyllt din del av avtalet, så att du kan få betyg på kursen. Vi skickar ett underlag till handledaren. Du får förstås också möjlighet att utvärdera kursen i en vanlig kursutvärdering.

Anmälan och kurshemsida

Mer information om behörighet och urval, samt länk till anmälan hittar du på lu.se:

På kurshemsidan hittar du litteraturlista och schema senast en månad före kursstart.

Erasmuspraktik och stipendier

Om du vill få arbetserfarenhet utomlands kan du genom Erasmus praktisera på ett företag eller organisation i något av de 32 länder som ingår i Erasmus. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Oftast måste du själv hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av ditt universitet eller högskola. Som praktikant med Erasmus får du ett stipendium från ditt universitet eller högskola. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 200 och 500 euro i månaden. Du kan, men måste inte kombinera praktikkursen med Erasmus-praktik. Lägg märke till att det är två olika ansökningsprocesser som är oberoende av varandra.

Kontaktuppgifter

Kursansvarig: Paul Tenngart

Studievägledare: Robert Ekdahl

bild

Hitta praktikplats!

Besök fakultetens arbetslivsforums facebooksida för löpande tips på praktikplatser.

Arbetslivsforum vid HT

Diskutera karriär och praktik med vår arbetslivskoordinator.

En kompass i en hand vid en väg.

Börja din karriär idag på Career Hub!

Skapa en personlig profil på universitetets jobb- och karriärportal Career Hub och få tillgång till jobb, ex-jobb, praktik- och traineeplatser både i Sverige och internationellt. Låt arbetsgivarna hitta dig!

Prenumerera på e-nyhetsbrevet Karriärtankar

E-nyhetsbrevet Karriärtankar skickas ut tre till fyra gånger per termin med information om aktuella karriärevenemang, konkreta tips på hur du kan stärka dina chanser på arbetsmarknaden och karriärinspiration i form av student- och alumnporträtt.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-09