lu.se

Vaktmästeriet på LUX

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vaktmästeriet vid LUX finns i Hus A, rum 128.

Vaktmästeriet sköter bland annat:

  • behörigheter till passerkort
  • felanmälningar
  • den löpande driften i huset, exempelvis byte av glödlampor och mindre reparationer
  • papperspåfyllnad och tömning av återvinningstunnor
  • inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvaror som behövs för driften
  • byte av toner och häftklamrar på kopiatorer

Vaktmästeriet kan också  hjälpa till med:

  • flytt av möbler vid behov
  • rumsflyttar innan en ny person flyttar in
  • delning/öppning av d LUX-Aula
  • enklare problem som rör AV-utrustning i salarna

Vaktmästeriet är även kontaktpersoner gentemot Akademiska Hus.

Kontaktinformation

Öppettider: mån–fre kl. 08:00–16:00

E-post:
vaktmasterilux.luse

Telefon: 046–222 64 75

Inköpssamordnare, tekniker
Ingvar Bolmsten
E-post: ingvar.bolmstenht.luse
Telefon: 046–222 64 75