Vilka rättigheter har jag?

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

Får man lov att lägga en tenta på lördagar? Kan schemat skickas ut dagen före kursen börjar? Lunds universitets senaste version av Rättighetslistan kom för ett år sedan och vill göra allt tydligare vilka rättigheter och skyldigheter studenterna har.

Humanistiska och teologiska studentkårens ordförande Nora Karlsson och grundbildningsdekanen Sara Håkansson vid Humanistiska och teologiska fakulteterna berättar om listan och varför de tycker den behövs.

 

Sara Håkansson som är prodekan för grundutbildningen och lektor i engelska.

Varför går man ut aktivt med listan först nu?

– Rättighetslistan har fått en allt större tyngd sedan den kom för tio år sedan. Då hette den Riktlinjer mellan Lunds universitet och Lunds universitetets studenter. Idag är den inte längre riktlinjer utan ett styrdokument.

 

Foto på Sara Håkansson

Har den blivit viktigare? Många av punkterna står i högskoleförordningen och förvaltningslagen och är redan juridiskt bindande.

– Det har skett en allmän uppstramning de senaste 10–20 åren av hur vi följer styrdokument inom den akademiska världen. Vi ser det till exempel i Bolognareformen för cirka tio år sedan när det blev obligatoriskt med kursplaner. I samhället har det också skett en demokratisering som återspeglas också universitetsvärlden. Det är bra.

På vilket sätt har Rättighetslistan blivit strängare?

– Den är numera ett styrdokument. Listan har också utökats och om vi inte kan följa den så måste vi ansöka om undantag. Vi har ansökt om fyra undantag. Till exempel är ett av dem att kunna erbjuda studenter som arbetar samtidigt att tentera efter kl 18. Ett annat undantag är anonymiserad rättning. Vi håller på att utveckla ett system för att kunna anonymisera salstentor men är inte klara ännu.

Vad tycker du är bra med listan?

Den är ett bra underlag för kommunikation. Både studenter och lärare kan hänvisa till den.

Nora Karlsson, vice kårordförande med studiesocialt ansvar vid Humanistiska och teologiska studentkåren.

Hur ser det ut idag? Kan studenterna sina rättigheter och skyldigheter?
– Det är väldigt spridda skurar vad gäller hur bra studenterna känner till sina rättigheter och skyldigheter i dagens läge – vissa har stenkoll och vissa vet inte ens om att rättighetslistan existerar, och det är just därför det är så viktigt att sprida den.
 

Foto Nora Karlsson

Varför tycker kåren att listan är viktig?

– Rättighetslistan är viktig just för att studenternas lätt ska kunna kolla upp vad de har för rättigheter och skyldigheter och för att vi på kåren ska ha något att peka på om vi till exempel får in ett studentärende om att någon av studenternas rättigheter inte följs.

 – Att alla inblandade, studenterna, institutionerna, fakulteterna och studentkårerna, på ett ungefär vet vad som står i rättighetslistan är en förutsättning för att utbildningen ska hålla så bra kvalité som möjligt.

Vad är det viktigaste som är nytt med den?

– Det viktigaste som är nytt med den är att den nya versionen är tydligare formulerad. Det finns även några viktiga förändringar och nya punkter som kan vara bra att ha koll på. Till exempel att kurs- och utbildningsplaner ska tillhandahållas senast den dag som kursen eller programmet öppnar för anmälan.

– Vidare att universitetet ansvarar för att examinationen sker på sådant sätt som framgår av kursplanen och för att tillse att en student med varaktig funktionsnedsättning bör ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning.

Rättighetslistan, bild på omslag

Rättigheter och skyldigheter som student

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student gentemot universitetet och din institution som regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkåren finns till för att studiebevaka utbildningen vid fakulteterna. Gå in på htslund.se för mer information om kåren och för att anmäla dig till novischaktiviteterna!

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-07-05