lu.se

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Varje institution bör upprätta en intern rutin för hur sjukanmälan görs och prefekten bär ansvaret för att medarbetarna känner till denna rutin.