Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats

Humanistiska och teologiska fakulteterna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ht.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Bilder i bildspel saknar alt-texter. WCAG 1.1.1 (A) som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • Länk saknas för att gå direkt till huvudinnehållet och uppfyller inte 2.4.1 (A) som säger "Erbjud möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll".
  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1. som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • Sid- och stilmallar bör ha en god kodkvalitet och följa standarder. Detta uppfyller webbplatsen inte i nuläget. 4.1.1 (A)
  • Vissa element har inte en tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund 1.4.3 (AA)

Vi har nyligen implementerat nya webbmallar och har ambitionen att ulöpande se över eventuella brister i tillgänglighet och åtgärda kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Humanistiska och teologiska fakulteternas webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Vi har använt webbläsartilläggen WAVE Web Accessibility Evaluation Tool samt AccessMonitor vid utvärderingen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från HT-fakulteternas webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta Malin Sjöberg, malin.sjobergkansliht.luse. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa på 046–222 41 34.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta Malin Sjöberg så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Övrigt

Om du vill använda funktionen navigera med tab-knappen, rekommenderar vi att du använder webbläsaren Chrome.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-09-21