Vad är trakasserier och kränkande särbehandling?

Vad är trakasserier?

Enligt diskrimineringslagen är trakasserier beteenden som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Detta kan ske till exempel genom direkt tilltal, e-postkontakt eller sms. Ett exempel är om en chef kommenterar en anställd på ett nedsättande, generaliserande eller förlöjligande sätt kopplat till någon av diskriminerings- grunderna, till exempel religion, ålder eller etniskt ursprung.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är enligt diskrimineringslagen uppträdanden av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om närgångna blickar, ovälkommen kroppskontakt, skämt, jargong, bilder eller sexuella anspelningar antingen enskilt eller inför en hel grupp.

Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling kan likställas med ”mobbning”. Enligt Arbetsmiljöverkets före- skrift, AFS 2015:4, kan kränkande särbehandling definieras som ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. Den kan yttra sig i utfrysning, hot, nedvärderande bemö- tande, medvetna förolämpningar och undanhållande av information. Kränkande särbehandling behöver inte vara kopplat till diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder.
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01