Internationella möjligheter

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Nyckeln till många av dagens och morgondagens utmaningar är globalt samarbete. Vi måste förstå varandra. Vad du än kommer att arbeta med i framtiden kommer en förståelse för världen omkring dig att vara helt nödvändig. Alla samhällen och gemenskaper är multikulturella och alla behöver vi bli mer medvetna om oss själva för att kunna möta andra människor och idéer med ett öppet, intresserat och respektfullt sinne.

Genom att möta människor från olika kulturer, resa till andra länder, studera historia, kommunikation och språk stärker vi oss alla på vägen mot att bli globala medborgare. Under din studietid har du mängder av chanser att skaffa dig sådana internationella erfarenheter. Ta de chanserna! Samtidigt som du stärker dina egna förmågor – bygger kunskap, självkännedom, nyfikenhet och tolerans – stärker du dig inför din framtida karriär. Den typen av interkulturella kompetenser är precis vad morgondagens arbetsgivare behöver och vill ha.

 

Ofta citeras forskaren Darla Deardorff som betonar dessa steg på vägen mot interkulturell kompetens:

  • Förhållningssätt så som respekt, öppenhet, nyfikenhet som stöttar möjligheten att utveckla kunskap och förmåga.
  • Kunskap så som kulturell självmedvetenhet, kulturspecifik kunskap och förståelse för andra världsuppfattningar.
  • Färdigheter att kunna ta till sig och bearbeta kunskap så som observation, lyssnande, utvärdering, analys, tolkning och relaterande.

Dessa förhållningsätt, kunskaper och färdigheter leder i bästa fall till flexibilitet, anpassningsförmåga, ett etnorelativt perspektiv och empati (interna resultat).

Summan av förhållningssätt, kunskaper och färdigheter liksom de interna resultaten visas genom individens beteende och kommunikation. Detta blir de synliga resultaten av interkulturell kompetens så som det upplevs av andra (externa resultat).

Vad finns det för möjligheter?

Det finns massor av möjligheter, på hemmaplan såväl som utomlands. På dessa sidor har vi samlat information om sådant som vi hoppas inspirerar dig, och får dig att vilja sätta igång och skaffa nya internationella erfarenheter på direkten!

Utveckla din interkulturella kompetens

Om du verkligen vill jobba aktivt med att utveckla din interkulturella kompetens och få det dokumenterat ska du gå vidare till:

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Agenda 2030

Lär dig mer om en hållbar framtid!

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-10-11