Inspirationskonferenser

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteterna har för avsikt att anordna högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sina lärare vartannat år. Under konferenserna ges möjlighet att dela med sig och ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter.

Senaste inspirationskonferensen

Tidigare inspirationskonferenser

Kontaktperson

Sara Santesson
sara.santessonkom.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03